CENA DIVÁKA – verejné hlasovanie.

01/07/2018

CENA DIVÁKA je doplnkovou súťažou, kde víťazov neurčuje odborná porota, ale vy svojou šikovnosťou pri hlasovaní.

V hlasovaní CENA DIVÁKA sme mali dva nezávislé projekty, a teda máme dvoch víťazov.

Víťazi :

V projekte SuperTrieda (základné školy a osemročné gymnázia) získala Cenu diváka :

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Československej armády 15, MOLDAVA NAD BODVOU.

.V projekte SuperŠkola (stredné školy) získala Cenu diváka :

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Športová 675, STARÁ TURÁ.

Hlasovanie prebiehalo 20.-30.júna 2018.

Videá si môžete pozrieť na FB Supertrieda/Superclass, tu :

https://www.facebook.com/supertrieda/

Obidvom víťazom, ale aj ostatným finalistom srdečne gratulujeme 🙂


Titul SUPERŠKOLA SLOVENSKA 2018 – víťazi .

28/06/2018

Milí priatelia,

projekt SuperŠkola vznikol so zámerom zviditeľňovania stredných odborných škôl, ktoré poskytujú kvalitné vzdelanie s perspektívou dobrého uplatnenia, vynikajú kreativitou, atmosférou spolupráce a tvorivými nápadmi študentov.

Školy vytvorili videá na témy : „Remeslo má zlaté dno“, „Každou svojou myšlienkou, každým slovom, každým činom meníš svet“, alebo „Slovensko ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva“.

Ich videá si môžete pozrieť na našom facebooku  :     https://www.facebook.com/supertrieda/

v prvom ročníku stredoškolského projektu SuperŠkola

titul SuperŠkola 2018

získala

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,  Hálova 16Bratislava

Ich dielo (videoklip a film o filme) si môžete pozrieť tu :

https://www.youtube.com/watch?v=njm0QI3O9Qw

Víťazi získali adrenalínový školský výlet pre celú triedu od Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Odborná porota určila víťazov a finalistov.

VÍŤAZI :

1.miesto :                         2.C – SPŠE, Hálova 16, Bratislava

2.miesto :                         3.C – Obchodná akadémia Topoľčany – Erik Rehák

3.miesto :                         sexta – Gymnázium Lipany – Marek Mikitka

FINALISTI :

Obchodná akadémia TOPOĽČANY

SOŠ STARÁ TURÁ

SOŠ TISOVEC

Gymnázium LIPANY

Obchodná akadémia NITRA

SOŠ lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, LIPTOVSKÝ HRÁDOK

SOŠ LEVICE

SOŠ SNINA

SOŠ TRENČÍN

SSOŠ RIMAVSKÁ SOBOTA

Súkromné gymnázium ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ Hotelová akadémia PREŠOV

Všetkým srdečne blahoželáme !!!


Titul SUPERTRIEDA SLOVENSKA 2018 – víťazi.

19/06/2018

Milí priatelia,

do projektu SuperTrieda sa v tomto škol.roku prihlásilo 78 škôl, žiaci ktorých dlhodobo pracovali na tvorbe a skvalitňovaní vlastného sveta, ktorý sa volá trieda. Svoje snaženie predstavili formou autorského hudobno-dramatického predstavenia.

Titul      “SuperTrieda Slovenska 2018” 

získali

primáni z Gymnázia v Lipanoch 

za celoročnú prácu na sebe, ktorej výsledkom bolo predstavenie zo života včelieho spoločenstva “Honeywood”.

Blahoželáme !!!

Hlavnou cenou je umelecké dielo od výtvarníčky PaedDr. Adely Melišekovej-Dojčanovej, PhD.

SuperTrieda Slovenska 2018 získala pre svoju školu finančné ocenenie od MŠVVaŠ SR.

Všetci žiaci získali darčeky od Zastúpenia EK na Slovensku a od OZ Supertrieda.

Ceny a dary pre ostatné víťazné triedy a účastníkov finále projektu SuperTrieda :

Všetky víťazné triedy na 1.,2.,a 3.mieste vo všetkých troch vek.kategóriach získali (podľa umiestnenia) pre svoju školu finančné ocenenie od MŠVVaŠ SR.

Všetci finalisti (753 žiakov) získali darčeky od Zastúpenia EK na Slovensku a od OZ Supertrieda.

VÍŤAZI SuperTriedy 2018 :

Kategória 1. – 3. ročník

1.miesto :                                                                                                           2.trieda – ZŠ  Devínska, Nové Zámky

2.miesto :                                                                                                                  2. Team – SZŠ Bajkalská,  Bratislava

3.miesto :                                                                                                                  1.C – ZŠ Školská, Handlová

Kategória 4. – 6. ročník

1.miesto :                                                                                                            Prima – Gymnázium Lipany

2.miesto :                                                                                                                  4.A – ZŠ a MŠ Liesek                                                                                                                                            4.A – ZŠ T.J.Moussona, Michalovce

3.miesto :                                                                                                                  6.A – ZŠ a MŠ Halič

Kategória 7. -9. ročník

1.miesto :                                                                                                 7.B – ZŠ Čs.Armády, Moldava nad Bodvou

2.miesto :                                                                                                         Kvarta – CSŠ Snina

3.miesto :                                                                                                         7.A – ZŠ J.A.Komenského, Lipany

CENA ZA VÝBORNÚ SCÉNU A SCENÁR PREDSTAVENIA                            3.A – ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou

CENA ZA KRÁSNE STVÁRNENÉ ETICKÉ POSOLSTVO                                 3.A – ZŠ T.J.Moussona, Michalovce

CENA ZA VÝBORNÉ KOSTÝMY A REKVIZITY                                               3.B – ZŠ Školská, Tlmače

CENA ZA SKVELÝ SCENÁR PREDSTAVENIA                                                  2.trieda – ZŠ Chocholná – Velčice

CENA ZA VTIPNÉ SPRACOVANIE TÉMY A VÝBORNÝ SPEV                        2.A a 3.A – ZŠ J.A.Komenského, Nesvady

CENA ZA HODNOTNÉ SPRACOVANIE TÉMY                                                1.B – ZŠ Staničná 13, Košice

CENA ZA HRAVOSŤ A RADOSTNÝ PRÍSTUP PRI SPRACOVANÍ TÉMY       1.A – ZŠ a MŠ Brusno

CENA ZA VÝBORNÚ PRÁCU S MATERINSKÝM JAZYKOM                           3.A – ZŠ a MŠ Liesek

CENA ZA POSOLSTVO A VÝBORNÉ SPRACOVANIE VÁŽNEJ SPOLOČENSKEJ TÉMY                                                                                                                                                                             8.A – ZŠ Pri Podlužianke, Levice

Videokategória :

Víťazom videokategórie sa stala 4.A trieda ZŠ Liesek.

CENY A OCENENIA :

Všetky víťazné triedy na 1.,2.,a 3.mieste vo všetkých troch vek.kategóriach získali (podľa umiestnenia) pre svoju školu finančné ocenenie od MŠVVaŠ SR.

Všetci finalisti (753 žiakov) získali darčeky od Zastúpenia EK na Slovensku a od OZ Supertrieda.


FINÁLE – fotografie

18/06/2018

Milí priatelia, fotografie z finálového dňa 🙂

 


POZOR !!! Blíži sa uzávierka pre posielanie VIDEOKLIPOV.

14/06/2018

Priatelia,

piatok 15. jún je posledný deň, kedy môžete poslať svoje videoklipy do súťaže SuperŠKOLA (stredné školy) a SuperTRIEDA-video (základné školy). Víťazov určuje porota.

Okrem hlavnej súťaže videá postupujú do internetového hlasovania  CENA DIVÁKA , ktoré bude prebiehať od 20. do 30. júna 2018.

Tešíme sa na Vás 🙂


Krajské kolá v Bratislave – výsledky.

11/06/2018

Milí priatelia,

Máme za sebou najkratšie, ale zato veľmi príjemné krajské kolá Supertriedy v Bratislave.

Tu sú výsledky.

Cena za dramatizáciu a nadšenie kolektívu :

ZŠ pri LVS Čakany

Do finále postupujú :

3.B,  ZŠ Školská Tlmače

2.Team, SZŠ Bajkalská Bratislava

2.A a 3.A, ŠKD ZŠ Nesvady

8.A,  ZŠ Pri Podlužianke Levice

Náhradníci :

3.A, ZŠ s MŠ Kolíňany

2.trieda, ZŠ Devínska 12 Nové Zámky

Všetkým blahoželáme 🙂


Krajské kolá v Bratislave – fotografie.

11/06/2018

Veľmi príjemné krajské kolo Supertriedy s kvalitnými predstaveniami  v príjemnom prostredí – nová klimatizovaná sála, park s cvičným javiskom, reštauráciou a ihriskami. A tam budeme mať aj finále. 🙂

 

 


%d bloggers like this: