Vzdelávacie seriály Supertrieda.

26/01/2021

„Tvorivosť v myslení a konaní je hodnotou budúcnosti. Bude liečiť aj zachraňovať.“ (Motto medzinárodnej konferencie o budúcnosti vzdelávania v dánskom Billunde.)

Milí priatelia.

Pozornosť detí je stále viac vťahovaná do online priestoru. Treba sa postarať o ich bezpečnosť, aby sa nestali obeťami ale tvorcami, ale využívali internet vo svoj prospech.

Na základe výzvy pedagógov sme pripravili pomôcky, ktoré nám v dnešnej komplikovanej dobe pomôžu pri vyučovaní.  

Vznikli tri 10-dielne hravo interaktívne vzdelávacie seriály, šité žiakom na mieru.

Zámerom je udržať deti vo vzájomnej tvorivej komunikácii a interakcii. Cieľom je tvorba. Metódou, posilnenie umeleckej výchovy.

Youtuber Supertrieda (Byť tvorcom a nie obeťou. Filmovanie na mobil, vrátane úprav a bezpečné využívanie online priestoru vo svoj prospech.) 10 dielny seriál.

Hudobná výchova Supertrieda (Kúzlo tvorby a nácviku spoločnej skladby keď sedíme doma) 10 dielny seriál.

Dramatická výchova Supertrieda (Prišla doba zakladania školských divadiel. Ale ako na to ?) 10 dielny seriál.

A samozrejme motivačný prvok pre deti – súťaž Supertrieda. Budeme radi keď sa zapojíte!

Témou roka je „Príbeh môjho stromu“.

Všetko je bezplatné.

Filmy vznikli v partnerstve s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky.

Projekt finančne podporil BSK – najlepšie miesto pre život.

Tešíme sa na Vás.

Tím Supertrieda.


Vianočný darček Supertrieda.

17/12/2020

Priatelia,

všetkým prihláseným triedam posielame vianočný darček – nádhernú výtvarnú hru Empatia, ktorá prepojí spolužiakov medzi sebou, a tiež v kruhu svojej rodiny počas vianočných večerov. Súčasťou je novoročná súťaž spojená s hlasovaním.

Preto, ak sa do Supertriedy chystáte prihlásiť, urobte to teraz !

Téma roka „Príbeh môjho stromu“ deti dovedie ku komplexným znalostiam o stromoch, ale aj k prehlbovaniu vzájomného súcitenia a cítenia s dychom našej planéty.

V roku 2021 pre vás chystáme nové školské pomôcky a online vzdelávania v zručnostiach, ktorých hodnota v tejto dobe rýchlo narastá….a vám pedagógom v tejto neľahkej situácii uľahčia prácu s deťmi.

Projekt Supertrieda sa v roku 2021 bude konať v prezenčnej aj v dištančnej podobe, podľa vývoja situácie. Ale v každom prípade bude výchovou k tvorivosti a kreativite, ktorá sa v budúcnosti stáva kľúčom pre prežitie.


Vitajte v školskom roku 2020/2021.

27/08/2020

Milí priatelia, od 1. septembra sa môžete prihlasovať do nového ročníka SuperTriedy.

Je to naša spoločná hra na tvorbu malého sveta, ktorý sa odohráva v školskej triede. V SuperTriede sa žiaci využitím tvorivej dramatiky na spoločnú tému učia vzájomnej empatii, spolupráci a tvorivému mysleniu. Na rôznych predmetoch sa hĺbkovo zoznamujú s témou, a následne vymýšľajú a nacvičujú hudobno-dramatické predstavenia, ktoré si na konci školského roka vzájomne prezentujú na školských festivaloch SuperTrieda.

Téma roka – “Príbeh môjho stromu.”

Supertrieda bude už tradične spojená so vzdelávaním pedagógov a študentov.

Novinka !!! – V tomto školskom roku sa pokúsime o územné zapojenie všetkých škôl mesta Petržalky, aby sme mohli monitorovať zlepšenie správania detí.

Spoluvyhlasovateľom projektu je Ministerstvo školstvaVVaŠ. (POP)

Priatelia, nech Vám tento nový školský rok / aj účasťou v Supertriede/ prinesie novú múdrosť z poznávania sveta a radosť z tvorivej práce.


Denné SuperTÁBORY.

21/07/2020

Detský tábor SUPERTRIEDA bol jednoducho super !!!

Založili sme kapelu, naučili sa hrať na nové hudobné nástroje, nacvičili predstavenie Cirkus leto, a popri tom sme cirkusantsky športovali (ako akrobati) a žonglovali a veľa, veľa sa smiali. Pozrite video.

Denné SuperTábory nám bežali celé leto. Boli spojené so vzdelávaním, novými zručnosťami a dobrodružstvami. Deti sa popri hre na tvorbu malého supersveta učili 1.pomoc so záchranármi, hasičmi a policajnými kynológmi, športovali a skúšali prežiť v prírode. Všetko pravdaže filmovali na svoje mobily…. a pozor…..učili sa to postrihať a upraviť do krátkeho videofilmu. Tábory sme uskutočnili v spolupráci s KZP Petržalka.


Aktuality.

25/03/2020

Milí priatelia, kolegovia,

Supertrieda sa bude konať s upravenými pravidlami tak, aby sme pomohli pedagógom v tejto ťažkej situácii a žiakov zmotivovali do samostatnej práce na spoločnom diele.

Ďakujeme za Vaše tipy, nápady a dotazy. 🙂


%d blogerom sa páči toto: