Supertrieda školského roka 2021/2022

17/11/2021

Vážené kolegyne, milí priatelia,

otvárame nový ročník Supertriedy! Pevne veríme, že prinesie radosť a pohodu do tried a škôl aj v týchto komplikovaných časoch. Prihlasujte sa prosím čím skôr (aj nezáväzne), uzávierka bude 15. januára 2022. Krajské kolá Supertriedy sa budú konať tradične v máji a júni. V prípade problémov so stretávaním bude stačiť poslať nahrávku Vášho predstavenia do 10. júna 2022.

Tešíme sa na Vás! 🙂


Víťazi Supertriedy šk.roka 2020/2021 a Supertrieda Slovenska 2021

01/07/2021

Priatelia, s radosťou oznamujeme, že v pandemickom školskom roku 2020/2021 titul Supertrieda Slovenska 2021

získali piataci zo ZŠ ČS armády 15 z Moldavy nad Bodvou

za predstvenie “O čom sníva strom”, ktoré vymysleli, nacvičili a nafilmovali pod vedením pani učiteľky PhDr.Ivety Klajberovej a Mgr.Barbory Bystrej.

Spolu s nimi v tomto ročníku zvíťazili :

Kategóŕia 1.-3.ročník ZŠ

  1. miesto – 3.trieda, 1.sg ZŠ Bajkalská, Bratislava
  2. miesto – 2.trieda, ZŠ Felix, Bratislava
  3. miesto – 2.A trieda, SZŠ Besst, Trnava

Kategória 4.-6.ročník ZŠ

  1. miesto – 5.A+5.C trieda, ZŠ Československej armády, Moldava nad Bodvou
  2. miesto – 4.B trieda, ZŠ Československej armády, Moldava nad Bodvou
  3. miesto – 4.trieda, ZŠ Felix, Bratislava

Kategória 7.-9.ročník ZŠ

1.miesto – neudelené

2.miesto – neudelené

3.miesto – 7.B. trieda, ZŠ s MŠ Hradná, Liptovský Hrádok

Kategória stredné školy

1.miesto – Gymnázium Lipany – Šimon Krajňák

Špeciálnu Cenu za muzikalitu dostáva 3.B trieda, ZŠ Tupolevova.

Všetkým oceneným ale aj všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme pekné prázdniny.

Víťazné videá nájdete na adrese : https://www.facebook.com/supertrieda


SuperTrieda Petržalka.

30/06/2021

Milí priatelia, v tomto školskom roku máme novinku – okrem veľkej Supertriedy sa budeme špeciálne venovať školám v Petržalke. Je to pokus – snaha o prácu so školami na zvyšovaní kultúrnosti na konkrétnom území, čo by sa mohlo stať vzorom pre iné mestá a územia na Slovensku. Školám ponúkneme pomoc v podobe dielní a náučných workshopov, motivačných hier, súťaže Príbeh mojej školy a výstavy veľkoplošných obrazov maľovaných žiakmi jednej triedy, ktoré mapujú vzťahy v školskom kolektíve. V rámci projektu vzniknú aj vzdelávacie filmy zamerané na spoločnú tvorbu hudby a dramatickú výchovu. Tešíme sa.

Projekt finančne podporila Mestská časť Bratislava Petržalka.


Supertrieda 2020/21

18/05/2021

Aj tento rok, hoci len virtuálne, prebieha súťaž Supertrieda. Keďže chodíme do škol len krátko, nebol tento rok čas v triede nič veľké pripraviť. Preto sme sa rozhodli, že súťaž bude virtuálna, trieda nacvičí jednu pesničku, ktorú nafilmuje. Deti budú mať tak ako na vystúpení v divadle jednoduché kostýmy, jednoduché rekvizity. Hudba bude naživo, pohyb, alebo tanec je vítaný. Ak bude dobré počasie, môžete ju nahrať vonku, na školskom dvore. Nahrávku, resp. klip pošlite do 20. júna mailom na info@supertrieda.sk .

Ako každý rok, víťazov triedu čaká finančná odmena od ministerstva školstva.

Veríme, že sa to podarí a tešíme sa na všetky vaše pesničky. Dovidenia budúci školský rok !! 🙂


Vzdelávacie seriály Supertrieda.

26/01/2021

„Tvorivosť v myslení a konaní je hodnotou budúcnosti. Bude liečiť aj zachraňovať.“ (Motto medzinárodnej konferencie o budúcnosti vzdelávania v dánskom Billunde.)

Milí priatelia.

Pozornosť detí je stále viac vťahovaná do online priestoru. Treba sa postarať o ich bezpečnosť, aby sa nestali obeťami ale tvorcami, ale využívali internet vo svoj prospech.

Na základe výzvy pedagógov sme pripravili pomôcky, ktoré nám v dnešnej komplikovanej dobe pomôžu pri vyučovaní.  

Vznikli tri 10-dielne hravo interaktívne vzdelávacie seriály, šité žiakom na mieru.

Zámerom je udržať deti vo vzájomnej tvorivej komunikácii a interakcii. Cieľom je tvorba. Metódou, posilnenie umeleckej výchovy.

Youtuber Supertrieda (Byť tvorcom a nie obeťou. Filmovanie na mobil, vrátane úprav a bezpečné využívanie online priestoru vo svoj prospech.) 10 dielny seriál.

Hudobná výchova Supertrieda (Kúzlo tvorby a nácviku spoločnej skladby keď sedíme doma) 10 dielny seriál.

Dramatická výchova Supertrieda (Prišla doba zakladania školských divadiel. Ale ako na to ?) 10 dielny seriál.

A samozrejme motivačný prvok pre deti – súťaž Supertrieda. Budeme radi keď sa zapojíte!

Témou roka je „Príbeh môjho stromu“.

Všetko je bezplatné.

Filmy vznikli v partnerstve s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky.

Projekt finančne podporil BSK – najlepšie miesto pre život.

Tešíme sa na Vás.

Tím Supertrieda.


%d blogerom sa páči toto: