Hlasujte za projekt Supertrieda v súťaži európskych projektov.

13/02/2017

logo_sozialmarie_50mmSupertrieda je jednou z aktivít, ktoré kandidujú v súťaži Socialmarie, vyhlasovanej v Rakúsku pre inovátorské projekty.  Rozhoduje medzinárodná odborná porota, ale verejnosť má možnosť hlasovať tiež a zvoliť projekt, ktorý dostane cenu publika. Cena publika nie je spojená so žiadnou materiálnou odmenou, odmenou je záujem o projekt a ocenenie laickou a odbornou verejnosťou. A to býva  pre ľudí, ktorí sa projektu venujú, často oveľa dôležitejšie ako sú finančné podpory. 🙂

Hlasovať môžete do 24. februára 2017, do 24:00 na adrese Socialmarie . Text je aj v Slovenčine.

Ďakujeme za vaše hlasy.

 


TERMÍNY krajských kôl a finále Supertriedy 2017.

18/01/2017

Vážení priatelia, zverejňujeme termíny krajských kôl a finále Supertriedy 2017.

Nitra –  29.5.2017

Banská Bystrica – 29.5.2017

Žilina – 30.5.2017

Trenčín – 30.5.2017

Košice – 31.5.2017

Prešov – 31.5.2017

Bratislava – 5.6.2017

Trnava – 5.5.2017

FINáLE – 22.6.2017

Tešíme sa na Vás  🙂


SuperKniha 2017

25/11/2016

Milí priatelia, deti, učitelia, rodičia.

V aktuálnom školskom roku sme pre Vás pripravili zaujímavú novinku.

Všetky deti na Slovensku majú šancu stať sa spisovateľmi a pracovať na spoločnom nevšednom literárnom diele, ktoré bude doslova projektom budúcnosti.

Túto literárnu súťaž ( novú kategóriu Supertriedy) sme nazvali SuperKniha 2017.   Ide o súťaž mikropoviedok na spoločnú tému : „Ako by vyzeral lepší svet ?“

V našej súťaži sa vyhráva hneď 3x. Okrem absolútneho víťaza, ktorého určí odborná porota tu budeme mať Cenu diváka, ktorú určí verejné hlasovanie a vybrané dielka sa dostanú do súborného diela pod názvom SuperKniha 2017, ktoré nám ukáže, ako by mal vyzerať lepší svet.

SuperKniha 2017 je samostatná literárna súťaž, čiže podmienkou účasti nie je pokračovanie vo veľkom projekte Supertrieda aj keď je to možné ( pretože príbeh je prvým krokom k hudobno-dramatickému predstaveniu).

Informácie, pravidlá, podmienky a prihlášku nájdete na našej stránke www.supertrieda.sk, alebo –

Pravidlá a podmienky : https://superkniha2017.wordpress.com/

Prihláška : https://prihlasky.wordpress.com/about/

(prihlášku treba vyplniť a do poznámky napísať SuperKniha 2017 a meno autora )

Hlavným zámerom projektu je rozvoj pisateľskej a čitateľskej gramotnosti. Cieľom je prinášať radosť z tvorby, cibriť vyjadrovacie schopnosti, zlepšovať jazykový cit a rozvíjať pisateľské kompetencie nielen ako spôsob komunikácie a sebavyjadrenia, ale aj rozmýšľania, preživania a cítenia.

Tešíme sa na Vás !  🙂


Témy škol.roka 2016/17 – Myslenie je pohyb a Ako by vyzeral “lepší svet” ?

20/09/2016

Na základe návrhov učiteľov vyhlasujeme 2 spoločné témy, na ktoré deti tvoria príbehy a nacvičujú ich ako krátke ( do 15 min.) hudobno – dramatické predstavenia na hodinách slovenského jazyka a hudobnej výchovy. Jedna z nich je už tradične sociálna, aby sa dala využívať aj na hodinách občianskej, etickej a náboženskej výchovy. Supertrieda je veľmi obľúbená ako prierezový predmet, lebo pôsobí v detskom kolektíve ako veľmi účinná prevencia voči šikanovaniu. V roku 2012 sa stala najlepším školským projektom Európskej únie v oblasti boja proti šikanovaniu.

Témy 2016/2017 :

1) Ako by vyzeral “lepší svet” ?  (sociálna téma podporuje fantáziu a formovanie vlastného názoru)

2) Myslenie je pohyb.   (téma, ktorá podporuje tvorivé myslenie, športovanie, zdravý životný štýl  je zároveň heslom škol.roka 2016/17  vyhláseným ministrom školstva)

Prihlášku nájdete na pravej lište. Tešíme sa na Vás 🙂

 


SUPERTRIEDA 2016/2017 – súťaž POP MŠVVaŠ SR

06/09/2016

Milí priatelia,

vítame Vás v novom dobrom školskom roku a novom ročníku Supertriedy.

Supertrieda je postupová súťaž POP MŠVVaŠ SR. Je finančne podporená, víťazné ZŠ na prvých troch miestach vo všetkých kategóriach získavajú  finančné prostriedky v súlade s par.4b zákona 597/2003 Z.z.

Projekt je dobrovoľnou súčasťou vyučovania slovenského a anglického jazyka, hudobnej, výtvarnej, etickej , občianskej výchovy. Ozdravuje vzťahy v detskom kolektíve a je účinnou prevenciou pred šikanovaním.

 Supertrieda je európsky projekt zážitkového učenia s cieľom zvýšiť kultúrnosť detí a mládeže, učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť, tešiť sa zo života……………..a pripraviť ich na svet v budúcnosti.

CIEĽ

Podľa oficiálnych štatistík len 4% detí sú tzv.talenty. Opakovane sú posielané na všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať.

Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou “všetky deti sú naše” ambíciu podporiť aj zvyšných 96% detí a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo na šancu to dokázať, prejaviť sa, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a tvoriť si názor. Má právo dostať šancu na kultúrnejší život.

PRIEBEH PROJEKTU

Supertrieda prebieha dlhodobo, v troch etapách – vzdelávacej, súťažnej a prezentačnej :

Vzdelávacia časť projektu SuperTrieda sa realizuje počas škol.roka na ZŠ a SŠ v SR. Žiaci so svojou triedou v rámci vyučovania (na hodinách SJ,AJ,HudV,VýtvV,ObčV,EticV) celý rok pracujú na tému roka – diskutujú, tvoria si názor, učia sa ho obhajovať, píšu slohy (aby tému dokonale pochopili) a následne tvoria spoločné autorské dielo – dram.predstavenie,alebo film. Ako ? Tvoria príbehy, píšu scenáre, skladajú melódie, texty, spievajú, tancujú, maľujú, vyrábajú pomôcky, kulisy, šijú kostýmy, venujú sa grafickému spracovaniu filmu, činnosť dokumentujú fotograficky (každý podľa chuti a schopností). Stredoškoláci sa prezentujú autorským umeleckým dielom spájajúcim najmenej dva druhy umenia.                                             Pomocné workshopy – v priebehu roka organizujeme na pomoc školám netradičné odborné dielne pre žiakov aj učiteľov pod vedením  slovenských a zahraničných odborníkov.

Súťažná časť – Vyvrcholením projektu, a teda celoročnej práce detí a učiteľov sú súťažné  celodenné festivaly v divadlách (v mestách : BA, TN, TR, ZA, NT, BB, PE, KE) na konci školského roka a  celoštátne finále spojené s udeľovaním titulu SUPERTRIEDA SLOVENSKA.

Všetky školy vo finále (t.j.32 škôl) získavajú dary od sponzorov. V kategórii stredných škôl za rok 2015/16 získali autori víťazného videoklipu cenu – výlet do Bruselu spojený s exkurziou v Európskom parlamente.

Víťazná škola získava titul SUPERTRIEDA ROKA, ktorý je spojený s cenou od renomovaného umelca.

Vzdelávanie pre pedagógov Supertrieda – „Tvorba polyestetických (hudobných, dramatických, výtvarných, video a multimediálnych) projektov“ – je akreditované MŠVVaŠ, učitelia môžu získať 14 kreditov.

Na Slovensku je spoluvyhlasovateľom projektu Supertrieda MŠVVaŠ SR.

 Európsky význam projektu

Projekt Supertrieda vznikol na Slovensku a v roku 2009 sa  dostal do školského systému vo všetkých štátoch EU.

Medzinárodné ocenenia :

2009 – “Good Practice Model of European Educational Network”  –  vzorový projekt EU pre vyučovanie umeleckých výchov.

2012 v Paríži – európsky víťaz v celosvetovej sieti “Changemakers” – najlepší európsky školský sociálny integračný projekt – prevencia šikany

2013 – prijatá do celosvetovej siete Ashoka ako vzorový sociálny projekt, ktorý skvalitňuje vzťahy v školskom kolektíve a je prevenciou pred šikanovaním.

—————————————————-

Prihlásiť sa môžete vyplnením prihlášky (na pravej lište tejto stránky)

Tešíme sa na Vás 🙂


Výsledky súťaže v kategórii videoklip.

27/06/2016

_DSC0477Okrem “veľkej” súťaže Supertrieda, kde sme videli množstvo výborných predstavení sme súťažili na Facebooku Supertriedy v kategórii videoklip. Ďakujeme všetkým triedam, ktoré poslali svoj klip.

Cenu Európskej komisie vyhráva Bilingválne gymnázium Žilina. 

Tento klip vyhral Zájazd/návštevu Bruselu s návštevou Európskeho parlamentu. Blahoželáme. 🙂

Cenu diváka s najväčším dosahom, teda najsledovanejším videoklipom sa stal videoklip 1.súkromného gymnázia z Bratislavy.  Rovnako blahoželáme. 🙂

Obom víťazným triedam pošleme, resp. odovzdáme víťazné diplomy.

 

 


FINÁLE – prvé fotografie.

18/06/2016

DSC_5573 DSC_5575 DSC_5578 DSC_5583 DSC_5584 DSC_5612 DSC_5625 DSC_5628 DSC_5642 DSC_5661 DSC_5668 DSC_5686 DSC_5720 DSC_5727 DSC_5731 DSC_5734 DSC_5745 DSC_5761 DSC_5859 DSC_5866 DSC_5882 DSC_5894 DSC_5897 DSC_5904 DSC_5919 DSC_5922 DSC_5926 DSC_5930 DSC_5950 DSC_5961 DSC_5963 DSC_5971 DSC_5974 DSC_5975 DSC_5983 DSC_5986 DSC_6001 DSC_6005 DSC_6011 DSC_6032 DSC_6062 DSC_6071 DSC_6089 DSC_6151 DSC_6153 DSC_6155 DSC_6157 DSC_6161 DSC_6168 DSC_6181 DSC_6182 DSC_6199 DSC_6208 DSC_6210 DSC_6231 DSC_6250 DSC_6260 DSC_6278 DSC_6294 DSC_6298 DSC_6321 DSC_6327 DSC_6330 DSC_6338 DSC_6339 DSC_6381 DSC_6386 DSC_6430Atmosféru finále pre nás zvečnil pán fotograf Ján Lorincz.

 

 


%d bloggers like this: