TERMÍNY PROJEKTU SUPERTRIEDA 2018.

06/05/2018

KRAJSKÉ KOLÁ  A  FINÁLE :

31. 5. 2018 – Košice, Kulturpark

 • Krajské kolo Košický kraj
 • Krajské kolo Prešovský kraj

8. 6. 2018 – Trenčín – Zlatovce, Detské mestečko

 • Krajské kolo Trenčiansky kraj
 • Krajské kolo Banskobystrický kraj
 •  Krajské kolo Žilinský kraj

11. 6. 2018- Bratislava – Vajnory, Dom Kultúry

 • Krajské kolo Trnavský kraj
 • Krajské kolo Bratislavský kraj
 • Krajské kolo Nitriansky kraj

19. 6. 2018 – FINÁLE

 

ODBORNÉ  VZDELÁVACIE  WORKSHOPY  PRE  PEDAGÓGOV :

27. – 29. apríla 2018 – 1. workshop pre pedagógov

5. – 7. júla 2018 – 2. workshop pre pedagógov

27. – 29. augusta 2018 – 3. workshop pre pedagógov

(Miesto : Workshopy sa konajú v nádhernom areáli Kormorán pri Bratislave.

Cena : Školné za 3 dni (28 hodín) odborného vzdelávania je 100 Eur.

AKCIA : V prípade prihlásenia do 15. februára je školné znížené na 75.-Eur)

Prihláška : Prihlasovať sa môžete vyplnením prihlášky TU :

https://prihlasky.wordpress.com/about/

Na prázdninový workshop je možné prísť aj s rodinou.

 

Tešíme sa na Vás  🙂

Informácie : info@supertrieda.sk

 


Kategória VIDEOKLIP – uzávierka prihlášok.

05/05/2018

Priatelia,

pripomíname, že sa blíži uzávierka prihlášok do videokategórie projektu Supertrieda a Superškola.

Prihlášky (na pravej lište tejto stránky) môžete posielať do utorka   15. mája 2018.

Hotové videoklipy môžete posielať do 15. júna na našu adresu info@supertrieda.sk.

Pravidlá :

Maximálna dĺžka je 3 minúty.

Videoklip je tematický, v tomto roku si môžete vybrať z troch tém.

Témy :

1.„Remeslo má zlaté dno.“

2.„Každou svojou myšlienkou, každým slovom, každým činom meníš svet.“

3.„Slovensko ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva.“ (Videoklipy budú reprezentovať Slovensko a krásu našej       kultúry v zahraničí.)


Chcete poukázať 2 % z daní projektu Supertrieda ?

08/03/2018

Supertrieda sa tento rok zaradila medzi možných poberateľov 2 % z dane z príjmu fyzických aj právnických ôsob.

Návod ako poukázať dvoje 2 % z daní, spolu aj s tlačivami  nájdete na tejto adrese .

Informácie o Supertriede nájdete na zozname poberateľov 2 % z dane, ktorý zverejnila Notárska komora.

Ďakujeme všetkým, ktorým záleží na tom, ako bude vyzerať naša krajina v budúcnosti a tešíme sa, ako každý rok na stretnutia na krajských kolách a na finále.

 

 


Kategórie projektu Supertrieda.

26/02/2018

Priatelia,

v tomto školskom roku môžu žiaci a študenti súťažiť okrem hlavnej kategórie :

Hudobno-dramatického predstavenia,

aj v ďaľších dvoch kategóriach :

 1. ) Videoklip a 2. ) SuperKniha (súťaž minipoviedok),

všetko na jednu z troch spoločných tém.

 

TÉMY SUPERTRIEDY 2017/2018 :

1. „Remeslo má zlaté dno.“

2. „Každou svojou myšlienkou, každým slovom, každým činom meníš svet.“

3. „Slovensko ako súčasť európskho kultúrneho dedičstva”.

Prihlásiť sa môžete prihláškou na pravej lište tejto stránky.

Tešíme sa na Vás 🙂


Cena pre víťazov Supertriedy 2018.

21/02/2018

Milí priatelia,

s radosťou Vám oznamujeme, že Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pripravilo v tomto roku hlavnú cenu pre víťazov Supertriedy, o akej sa nám doteraz ani nesnívalo v podobe naozaj netradičného zážitkového školského výletu pre celú triedu.

Okrem toho už tradične ceny pre všetky deti a bodové finančné ohodnotenia pre školy v súlade s par.4b zákona 597/2003 Z.z. MŠVVaŠ SR.

Tešíme sa na Vás 🙂


Detská tlačová konferencia.

10/02/2018

Priatelia,

dnes sa na Zastúpení Európskej komisie v Bratislave konala veselá detská tlačová konferencia o Supertriede.

O skvelej atmosfére netreba hovoriť, stačí si pozrieť fotografie 🙂


Čo je to Supertrieda ?

09/02/2018

Supertrieda je veľká hra pre žiakov základných a stredných škôl.

Zároveň je to postupová súťaž POP MŠVVaŠ SR.

Projekt je dobrovoľnou súčasťou vyučovania slovenského a anglického jazyka, hudobnej, výtvarnej, etickej , občianskej výchovy. Ozdravuje vzťahy v detskom kolektíve a je účinnou prevenciou pred šikanovaním.

 Supertrieda je európsky projekt zážitkového učenia s cieľom zvýšiť kultúrnosť detí a mládeže, učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť, tešiť sa zo života……………..a pripraviť ich na svet v budúcnosti.

CIEĽ

Podľa oficiálnych štatistík len 4% detí sú tzv.talenty. Opakovane sú posielané na všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať.

Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou “všetky deti sú naše” ambíciu podporiť aj zvyšných 96% detí a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo na šancu to dokázať, prejaviť sa, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a tvoriť si názor. Má právo dostať šancu na kultúrnejší život.

PRIEBEH PROJEKTU

Každý rok je vyhlásená TÉMA ROKA, s ktorou sa deti postupne oboznámia a vytvoria krátke predstavenie, s ktorým môžu súťažiť a vyhrať super ceny na súťažnom festivale Supertrieda.

Supertrieda prebieha dlhodobo, v troch etapách – vzdelávacej, súťažnej a prezentačnej :

Vzdelávacia časť projektu SuperTrieda sa realizuje počas škol.roka na ZŠ a SŠ v SR. Žiaci so svojou triedou v rámci vyučovania (na hodinách SJ,AJ,HudV,VýtvV,ObčV,EticV) celý rok pracujú na tému roka – diskutujú, tvoria si názor, učia sa ho obhajovať, píšu slohy (aby tému dokonale pochopili) a následne tvoria spoločné autorské dielo – dram.predstavenie,alebo film. Ako ? Tvoria príbehy, píšu scenáre, skladajú melódie, texty, spievajú, tancujú, maľujú, vyrábajú pomôcky, kulisy, šijú kostýmy, venujú sa grafickému spracovaniu filmu, činnosť dokumentujú fotograficky (každý podľa chuti a schopností). Stredoškoláci sa prezentujú autorským umeleckým dielom spájajúcim najmenej dva druhy umenia.                                             Pomocné workshopy – v priebehu roka organizujeme na pomoc školám netradičné odborné dielne pre žiakov aj učiteľov pod vedením  slovenských a zahraničných odborníkov.

Súťažná časť – Vyvrcholením projektu, a teda celoročnej práce detí a učiteľov sú súťažné  celodenné festivaly v divadlách (v mestách : BA, TN, TR, ZA, NT, BB, PE, KE) na konci školského roka a  celoštátne finále spojené s udeľovaním titulu SUPERTRIEDA SLOVENSKA.

Všetky školy vo finále (t.j.32 škôl) získavajú dary od sponzorov. V kategórii stredných škôl za rok 2015/16 získali autori víťazného videoklipu cenu – výlet do Bruselu spojený s exkurziou v Európskom parlamente.

Víťazná škola získava titul SUPERTRIEDA ROKA, ktorý je spojený s cenou od renomovaného umelca.

Vzdelávanie pre pedagógov Supertrieda – „Tvorba polyestetických (hudobných, dramatických, výtvarných, video a multimediálnych) projektov“ – je akreditované MŠVVaŠ, učitelia môžu získať 14 kreditov.

Na Slovensku je spoluvyhlasovateľom projektu Supertrieda MŠVVaŠ SR.

Supertrieda je finančne podporená – víťazné školy na prvých troch miestach vo všetkých kategóriach získavajú  finančné prostriedky v súlade s par.4b zákona 597/2003 Z.z.

 Európsky význam projektu

Projekt Supertrieda vznikol na Slovensku a v roku 2009 sa  dostal do školského systému vo všetkých štátoch EU.

Medzinárodné ocenenia :

2009 – “Good Practice Model of European Educational Network”  –  vzorový projekt EU pre vyučovanie umeleckých výchov.

2012 v Paríži – európsky víťaz v celosvetovej sieti “Changemakers” – najlepší európsky školský sociálny integračný projekt – prevencia šikany

2013 – prijatá do celosvetovej siete Ashoka ako vzorový sociálny projekt, ktorý skvalitňuje vzťahy v školskom kolektíve a je prevenciou pred šikanovaním.

TÉMY SUPERTRIEDY 2017/2018.

07/09/2017

Milí priatelia,

vitajte v novom školskom roku a novom  ročníku Supertriedy.

Z Vašich návrhov sme vybrali tieto dve spoločné témy :

TÉMY SUPERTRIEDY 2017/2018 :

 1. „Remeslo má zlaté dno.“

(Veľmi užitočná téma vhodná pre malých a veľkých).

 1. „Každou svojou myšlienkou, každým slovom, každým činom meníš svet.“

(Pre pochopenie tejto témy žiakom pomôže Hra na planétu Zem.

Hra na planétu Zem : „Predstav si, že Tvoja trieda, to je planéta Zem. Spolužiaci sú jej obyvatelia. Kvety na okne, to je príroda. A kultúra je…..žeby na nástenke ? V triede žiješ každý deň. Si tam spokojný ? A čo myslíš, …..sú obyvatelia Tvojej planéty šťastní ? Staráš sa o čistotu, zeleň, vodu, odpad a kultúrne prostredie svojej planéty ? Aký je Tvoj zámer,…..chceš svoju planétu chrániť a rozvíjať, alebo zničiť nedbalosťou ? Poobzeraj sa okolo seba, zhodnoť stav, vymysli plán, zorganizuj a zrealizuj. A hlavne  – diskutuj a pracuj spolu s ostatnými obyvateľmi planéty. Táto aktivita aj jej výsledky by mali všetkým prinášať pocit spokojnosti, pohody a šťastia. Skús to !

Raz budeš určite dospelý a tvoje kompetencie sa rozšíria na mesto, krajinu, štát, kontinent, svet. Využi túto hru a dobre si to nacvič ! Lebo platí stará múdra pravda, ktorá je teraz témou Supertriedy.“

Súťaž : fotografie stavu triedy pred začiatkom a po ukončení hry vyhodnotíme internetovým hlasovaním, ktoré bude prebiehať v januári 2018.

Hra je pravdaže len pomôckou pochopenia témy, na základe ktorej žiaci a študenti vymýšľajú, tvoria, nacvičujú a prezentujú hudobno-dramatické predstavenie.

3. Téma pre stredné školy : Slovensko ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva.

Prihlásiť sa môžete prihláškou na pravej lište tejto stránky.

Tešíme sa na vás J


%d bloggers like this: