Časový harmonogram pre všetky krajské kolá.

27/05/2017

Milí priatelia,

blíži sa nám krajské kolo pre košický a prešovský kraj, ktoré sa bude konať v Michalovciach 31. 5. 2017.

Časový harmonogram bude jednotný na všetkých krajských kolách :

8.00 – do 9.00 hod. – registrácia a pódiové skúšky

od 9.00 hod. – súťažné prezentácie

(Medzi 8.00 a 9.00 je príchod pre všetky školy. O 9.00 treba sedieť v hľadisku, aby sme nie len súťažili, ale dokázali si byť navzájom aj plnohodnotným obecenstvom. Výnimku tvoria školy, ktoré sa individuálne dohodli na neskoršom príchode z dopravných dôvodov.)

Na mieste bude k dispozícii harmonogram poradia zladený s časom obeda jednotlivých škôl.

Všetci sa na vás veľmi tešíme 🙂

 

 


SuperKniha – uzávierka prihlášok je 30. 5. 2017.

02/05/2017

Milí priatelia,

ďakujeme za všetky krásne príspevky do  projektu SuperKniha. Uzávierka prihlášok je 30. 5. 2017 a to je aj posledný termín na posielanie príspevkov – detských poviedok na tému „ Ako by vyzeral lepší svet ? “

Do 15. 6. 2017 bude celý projekt vyhodnotený a finalisti budú pozvaní na 22. 6. 2017 do Bratislavy, kde spoznáme víťazov.

Prajeme Vám všetkým radostný rozkvitnutý mesiac máj a tešíme sa na Vás 🙂


Film pre radosť.

29/04/2017

Milí priatelia, pozrite si film, ktorý Vám pripomenie radosť a dobrú atmosféru zo Supertriedy 2016. Možno sa v ňom aj nájdete.

Popri súťažení sme krstili knihu a CD „Pomáhať nebolí“, predstavil sa nám detský orchester ZUŠ z Lozorna a súbor starej hudby Solamente Naturali so starodávnym kočovným divadlom Teatro Posonii. Pani čembalistka Rita Popp pricestovala kvôli našim deťom (aj so vzácnym historickým nástrojom) až z Nemecka. Predviedli nám unikátne hudobné dielo z 18.storočia, ktoré bolo po 300 rokoch objavené na starej fare v slovenskej dedinke Lubeník. Na nich a na naše súťažiace deti sa prišli pozrieť hostia zo SAV, FFUK, Zastúpenia EK na Slovensku. Partnerom Supertriedy 2016 boli slovenskí záchranári f.Falck, ktorí v areáli učili deti ako zachrániť život kamarátovi.

Veľmi vydarené finále bolo posilnené prostredím, uskutočnilo sa v nádhernom areáli Kormorán, kde si deti užili superdeň v parku so športovými ihriskami, malou zoo a previezli sa loďou po „slovenskom mori“, dunajskom vodnom diele až k vtáčej rezervácii Hrušovská zdrž.


TERMÍNY krajských kôl – aktualizácia.

25/04/2017

KRAJSKÉ KOLÁ SUPERTRIEDY PRE ZÁKLADNÉ ŠKOLY :

Prešovské krajské kolo – 31.5.2017 – Michalovce

Košické krajské kolo – 31.5.2017 – Michalovce

Banskobystrické krajské kolo –  7. 6. 2017 – Trenčín – Detské mestečko Zlatovce

Žilinské krajské kolo – 7. 6. 2017 – Trenčín – Detské mestečko Zlatovce

Trenčianske krajské kolo –  7. 6. 2017 – Trenčín – Detské mestečko Zlatovce

Nitrianske krajské kolo –  5. 6. 2017 – Bratislava – DK Nivy

Trnavské krajské kolo –  5. 6. 2017 – Bratislava – DK Nivy

Bratislavské krajské kolo –   5. 6. 2017 – Bratislava – DK Nivy

 

TERMÍNY – zhrnutie :

31.5.2017 – Michalovce

  1. 6.–Bratislava                                                                                                                                                                                        7.6. 2017 – Trenčín – Detské mestečko Zlatovce

Finále SUPERTRIEDY sa bude konať 22. 6. 2017 v Bratislave.


Supertrieda – aktuality.

25/04/2017

Milí priatelia,

  1. 4. 2017 zasadla odborná komisia, ktorá priniesla niekoľko zaujímavých noviniek :

1) Aktualizujeme termíny krajských kôl, ktoré sme združili do troch dní a troch miest, čím sa nám podarí skvalitniť podmienky pre žiakov aj učiteľov. Je to tohtoročné prekvapenie a veríme, že ho všetci oceníte.

2) Víťazné ZŠ (na krajských a celoštátnom kole) získavajú  kredity a finančné prostriedky v súlade s par.4b zákona 597/2003 Z.z.

Všetci zúčastnení – deti aj učitelia v tomto roku získavajú darčeky od sponzorov.

3) Na krajských kolách sa bude vyberať registračný poplatok – 1 kultúrny poukaz na žiaka

4) Stredné školy – keďže väčšina stredných škôl si zvolila kategóriu Krátky film, komisia rozhodla, že stredným školám bude umožnené zúčastniť sa krajských kôl dištančne, teda pošlú svoju nahrávku predstavenia, alebo svoj film do 15. 6. 2017. Víťazi budú pozvaní na finále 22. 6. 2017, kde sa zúčastnia osobne.

5) SuperKniha – uzávierka prihlášok do projektu SuperKniha je 30. 5. 2017. To je aj posledný termín na posielanie príspevkov – detských poviedok na tému „ Ako by vyzeral lepší svet ? “ Do 15. 6. bude celý projekt vyhodnotený a finalisti budú pozvaní na 22. 6. 2017 do Bratislavy, kde spoznáme víťazov.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých témach budeme postupne zverejňovať na stránke, a tiež  posielať prihláseným účastníkom prostredníctvom e -mailu.

Tešíme sa na Vaše podnety, návrhy, pripomienky a prajeme pekný slnečný deň  🙂


SuperKniha 2017

25/11/2016

Milí priatelia, deti, učitelia, rodičia.

V aktuálnom školskom roku sme pre Vás pripravili zaujímavú novinku.

Všetky deti na Slovensku majú šancu stať sa spisovateľmi a pracovať na spoločnom nevšednom literárnom diele, ktoré bude doslova projektom budúcnosti.

Túto literárnu súťaž ( novú kategóriu Supertriedy) sme nazvali SuperKniha 2017.   Ide o súťaž mikropoviedok na spoločnú tému : „Ako by vyzeral lepší svet ?“

V našej súťaži sa vyhráva hneď 3x. Okrem absolútneho víťaza, ktorého určí odborná porota tu budeme mať Cenu diváka, ktorú určí verejné hlasovanie a vybrané dielka sa dostanú do súborného diela pod názvom SuperKniha 2017, ktoré nám ukáže, ako by mal vyzerať lepší svet.

SuperKniha 2017 je samostatná literárna súťaž, čiže podmienkou účasti nie je pokračovanie vo veľkom projekte Supertrieda aj keď je to možné ( pretože príbeh je prvým krokom k hudobno-dramatickému predstaveniu).

Informácie, pravidlá, podmienky a prihlášku nájdete na našej stránke www.supertrieda.sk, alebo –

Pravidlá a podmienky : https://superkniha2017.wordpress.com/

Prihláška : https://prihlasky.wordpress.com/about/

(prihlášku treba vyplniť a do poznámky napísať SuperKniha 2017 a meno autora )

Hlavným zámerom projektu je rozvoj pisateľskej a čitateľskej gramotnosti. Cieľom je prinášať radosť z tvorby, cibriť vyjadrovacie schopnosti, zlepšovať jazykový cit a rozvíjať pisateľské kompetencie nielen ako spôsob komunikácie a sebavyjadrenia, ale aj rozmýšľania, preživania a cítenia.

Tešíme sa na Vás !  🙂


Témy škol.roka 2016/17 – Myslenie je pohyb a Ako by vyzeral “lepší svet” ?

20/09/2016

Na základe návrhov učiteľov vyhlasujeme 2 spoločné témy, na ktoré deti tvoria príbehy a nacvičujú ich ako krátke ( do 15 min.) hudobno – dramatické predstavenia na hodinách slovenského jazyka a hudobnej výchovy. Jedna z nich je už tradične sociálna, aby sa dala využívať aj na hodinách občianskej, etickej a náboženskej výchovy. Supertrieda je veľmi obľúbená ako prierezový predmet, lebo pôsobí v detskom kolektíve ako veľmi účinná prevencia voči šikanovaniu. V roku 2012 sa stala najlepším školským projektom Európskej únie v oblasti boja proti šikanovaniu.

Témy 2016/2017 :

1) Ako by vyzeral “lepší svet” ?  (sociálna téma podporuje fantáziu a formovanie vlastného názoru)

2) Myslenie je pohyb.   (téma, ktorá podporuje tvorivé myslenie, športovanie, zdravý životný štýl  je zároveň heslom škol.roka 2016/17  vyhláseným ministrom školstva)

Prihlášku nájdete na pravej lište. Tešíme sa na Vás 🙂

 


%d bloggers like this: