SuperTrieda 2019.

03/11/2018

Milí priatelia,

vitajte v novom ročníku školského projektu SuperTrieda, v ktorom tvorbou, nácvikom a prezentáciou vlastného hudobno-dramatického predstavenia (alebo filmu) na jednu zo spoločných tém môžete zabojovať o titul SuperTrieda 2019.

Témy :

  1. „V zdravej škole zdravý duch.“

(Veľmi užitočná téma vhodná pre malých aj veľkých, ktorá nás učí prevziať zodpovednosť nad vlastným zdravím. Súčasťou budú hry a prednášky o zdravej strave, pohybe, dôležitosti pozitívneho myslenia a dobrých vzťahov v triede, v škole, doma aj medzi priateľmi.)

  1. Milan Rastislav Štefánik.

(Téma pripomína neuveriteľný život tejto osobnosti našich a európskych dejín, Štefánika ako významného astronóma, zakladateľa vojenskej meteorológie, armádneho generála FR, politika, ministra, cestovateľa, letca, fotografa, majiteľa ostrova, človeka, ktorého sochy stoja v 15 štátoch sveta a v cudzine si ho ctia možno viac ako doma. V r. 2019 uplynie 100 rokov od pádu lietadla M. R. Štefánika, ktorým tento náš významný diplomat zakončil svoju životnú misiu – oslobodenie svojho národa a založenie prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, Česko-slovenskej republiky.

  1. Téma pre stredné školy : Voľby do Európskeho parlamentu 2019.

Téma študentom pripomína a vysvetľuje potrebu zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý je tvorcom budúcnosti každého občana Európskej únie.

Prihláška do Supertriedy je na pravej lište tejto stránky.

Tešíme sa na vás.


SuperŠkola – video z výletu – 1. ceny

01/07/2018

Milé deti, kolegovia, priatelia,

študenti zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej – SuperŠkola 2018

nám poslali video zo zážitkového výletu na raftoch, ktorý bol 1. cenou v projekte venovanou Zastúpením EK na Slovensku.

Pozrite si tu :

 


Verejné hlasovanie “Cena diváka”.

01/07/2018
Tak a máme tu výsledky hlasovania, priatelia !!!   Napriek veľmi tesným rozdielom sú víťazi jasní.
V hlasovaní “Cena diváka” sme mali dva nezávislé projekty, a teda máme dvoch víťazov, o ktorých rozhodlo verejné hlasovanie.
.
Vo videokategórii SuperTriedy (základné školy a osemročné gymnázia) získala Cenu diváka :
ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Československej armády 15, MOLDAVA NAD BODVOU.
.
V projekte SuperŠkola (stredné školy) získala cenu diváka :
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Športová 675, STARÁ TURÁ.
.
Dúfame, že ste si pozreli diela všetkých súťažiacich – tried, ktoré sa zúčastnili v projekte SuperTrieda (základné školy a osemročné gymnázia), a tiež stredných škôl, ktoré sa zúčastnili v projekte SuperŠkola. V obidvoch prípadoch víťazov určila porota a “Cena diváka” je doplnkovou súťažou, kde víťazov určujete vy svojou šikovnosťou pri hlasovaní.
.
Videá si môžete pozrieť na FB Supertrieda/Superclass, tu :
https://www.facebook.com/supertrieda/
.
Obidvom víťazom, ale aj ostatným finalistom srdečne gratulujeme 🙂

SUPERŠKOLA SLOVENSKA 2018.

28/06/2018

Milí priatelia,

v prvom ročníku stredoškolského projektu SuperŠkola

titul     SuperŠkola  2018

získala

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,  Hálova 16Bratislava

Ich dielo (videoklip a film o filme) si môžete pozrieť tu :

https://www.youtube.com/watch?v=njm0QI3O9Qw

Víťazi získali adrenalínový školský výlet pre celú triedu od Zastúpenia európskej komisie na Slovensku.

Odborná porota okrem víťaza určila aj týchto finalistov :

Obchodná akadémia TOPOĽČANY

SOŠ STARÁ TURÁ

SOŠ TISOVEC

Gymnázium LIPANY

Obchodná akadémia NITRA

SOŠ lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, LIPTOVSKÝ HRÁDOK

SOŠ LEVICE

SOŠ SNINA

SOŠ TRENČÍN

SSOŠ RIMAVSKÁ SOBOTA

Súkromné gymnázium ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ Hotelová akadémia PREŠOV

Ich videá si môžete pozrieť na našom facebooku  :     https://www.facebook.com/supertrieda/

Školy vytvorili videá na témy : „Remeslo má zlaté dno“, „Každou svojou myšlienkou, každým slovom, každým činom meníš svet“, alebo „Slovensko ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva“.

Projekt SuperŠkola vznikol so zámerom zviditeľňovania stredných odborných škôl, ktoré poskytujú kvalitné vzdelanie s perspektívou dobrého uplatnenia, vynikajú kreativitou, atmosférou spolupráce a tvorivými nápadmi študentov.


Cena diváka – hlasovanie.

21/06/2018

Priatelia,

na facebooku Supertrieda/Superclass prebieha hlasovanie o najkrajšie video “Cena diváka”.

Ukončené bude 30. 6 2018 o polnoci.

Hlasujte TU :

https://www.facebook.com/supertrieda/

Hlasuje sa kliknutím na “Páči sa mi to” na video, ktorému chcete dať svoj hlas.

Pozor ! Z jedného počítača môžete dať jeden hlas každému videu, a teda aj svojmu favoritovi. Tzn. na viac hlasov treba osloviť spolužiakov, rodinu, kamošov, známych.

Držíme Vám všetkým palce 🙂


Víťazi projektu SuperTrieda 2018.

20/06/2018
Priatelia, do projektu sa v tomto škol.roku prihlásilo 78 škôl, ktoré celý rok pracovali na tvorbe a skvalitňovaní vlastného sveta, ktorý sa volá trieda. Svoje snaženie predstavili formou autorského hudobno-dramatického predstavenia. Vo veľkom finále zvíťazili tieto SuperTriedy :

Kategória 1. – 3. ročník

1.miesto :                                                                                                                2.trieda – ZŠ  Devínska, Nové Zámky

2.miesto :                                                                                                                  2. Team – SZŠ Bajkalská,  Bratislava

3.miesto :                                                                                                                  1.C – ZŠ Školská, Handlová

Kategória 4. – 6. ročník

1.miesto :                                                                                                                  Prima – Gymnázium Lipany

2.miesto :                                                                                                                  4.A – ZŠ a MŠ Liesek                                                                                                  4.A – ZŠ T.J.Moussona, Michalovce

3.miesto :                                                                                                                  6.A – ZŠ a MŠ Halič

Kategória 7. -9. ročník

1.miesto :                                                                                                                  7.B – ZŠ Čs.Armády, Moldava nad Bodvou

2.miesto :                                                                                                                  Kvarta – CSŠ Snina

3.miesto :                                                                                                                  7.A – ZŠ J.A.Komenského, Lipany

CENA ZA VÝBORNÚ SCÉNU A SCENÁR PREDSTAVENIA                                      3.A – ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou

CENA ZA KRÁSNE STVÁRNENÉ ETICKÉ POSOLSTVO                                            3.A – ZŠ T.J.Moussona, Michalovce

CENA ZA VÝBORNÉ KOSTÝMY A REKVIZITY                                                        3.B – ZŠ Školská, Tlmače

CENA ZA SKVELÝ SCENÁR PREDSTAVENIA                                                        2.trieda – ZŠ Chocholná – Velčice

CENA ZA VTIPNÉ SPRACOVANIE TÉMY A VÝBORNÝ SPEV                                  2.A a 3.A – ZŠ J.A.Komenského, Nesvady

CENA ZA HODNOTNÉ SPRACOVANIE TÉMY                                                     1.B – ZŠ Staničná 13, Košice

CENA ZA HRAVOSŤ A RADOSTNÝ PRÍSTUP PRI SPRACOVANÍ TÉMY                1.A – ZŠ a MŠ Brusno

CENA ZA VÝBORNÚ PRÁCU S MATERINSKÝM JAZYKOM                               3.A – ZŠ a MŠ Liesek

CENA ZA POSOLSTVO A VÝBORNÉ SPRACOVANIE VÁŽNEJ SPOLOČENSKEJ TÉMY                                                                                                                    8.A – ZŠ Pri Podlužianke, Levice

Kategória stredné školy – projekt SuperŠkola :   

1.miesto :                                                                                                                  2.C – SPŠE, Hálova 16, Bratislava

2.miesto :                                                                                                                  3.C – Obchodná akadémia Topoľčany – Erik Rehák

3.miesto :                                                                                                                   sexta – Gymnázium Lipany – Marek Mikitka

Videokategória :

Víťazom videokategórie sa stala 4.A trieda ZŠ Liesek.

“Cena diváka” – hlasovanie začalo na FB Supertrieda/Superclass, TU :

https://www.facebook.com/supertrieda/

Trvanie : 20. – 30. 6. 2018

SuperTrieda je veľmi účinnou prevenciou voči šikane. Z Paríža si za to odniesla titul “Najlepší školský sociálny projekt Európy 2012”.

V škol.roku 2017/2018 sa prihlásilo 78 škôl, ktoré celý rok pracovali. Časť z nich sa v máji a v júni zúčastnila krajských kôl, časť využila možnosť poslať video.

Vyhlasovateľom SuperTriedy je MŠVVaŠ SR. Je súčasťou POP pre predmet Hudobná výchova. Zúčastniť sa môžu všetky ZŠ a SŠ na Slovensku, vrátane špeciálnych škôl. Prihláška – vpravo.

 

 


SUPERTRIEDA SLOVENSKA 2018.

19/06/2018

Milí priatelia,

ďakujeme Vám za dnešný náročný, ale vydarený deň, za krásne predstavenia, za toleranciu, povzbudzovanie, empatiu k iným triedam a za radosť, ktorú z Vás bolo cítiť.
Všetkých 21 dnešných finálových predstavení malo veľmi dobrú úroveň a bolo cítiť, že ste si to užívali.

Titul      “SuperTrieda Slovenska 2018” 

získali

primáni z Gymnázia v Lipanoch 

za celoročnú prácu na sebe, ktorej výsledkom bolo predstavenie zo života včelieho spoločenstva “Honeywood”.

Blahoželáme !!!

Víťazov SuperTriedy, SuperŠkoly,  výsledky a cca 700 fotografií spracúvame 🙂
Poprosíme chvíľu……
a od zajtra tiež nezabudnite sledovať “Cenu diváka”. 🙂

%d bloggers like this: