Uzávierka prihlášok.

25/02/2019

Priatelia, uzávierka prihlášok do projektu Supertrieda je 7. marca 2019.

Prihlášku nájdete na pravej lište.

Termíny :

Krajské kolá : 27. 5. – 7. 6. 2019

Finále : 21. 6. 2019

Tešíme sa na Vás 🙂


Čo je to Supertrieda ?

25/02/2019

Supertrieda je veľká súťažná hra pre celé triedy žiakov základných a študentov stredných škôl o titul SUPERTRIEDA SLOVENSKA 2019

Predmetom súťaže je krátke dramatické predstavenie (do 15 min.), alebo videofilm (do 5 min.) na jednu z tém :

  1. M.R.Štefánik
  2. Zdravá škola
  3. Voľby do Európskeho parlamentu 2019

S je veľmi účinná na motiváciu žiakov do práce, stmelenie kolektívu a ako prevencia proti šikane.

S je súčasťou vyučovania SJ, AJ, HV, VV, EV, OV.

S je postupová súťaž POP MŠVVaŠ SR (projekt je bodovo a finančne ohodnotený pre školy v súlade s par.4b zákona 597/2003 Z.z. MŠVVaŠ SR).

S je držiteľ titulu „Najlepší školský integračný projekt Európy“ (Paríž 2012)


SuperTrieda 2019.

03/11/2018

Milí priatelia,

vitajte v novom ročníku školského projektu SuperTrieda, v ktorom tvorbou, nácvikom a prezentáciou vlastného hudobno-dramatického predstavenia (alebo filmu) na jednu zo spoločných tém môžete zabojovať o titul SuperTrieda 2019. Tentokrát základným aj stredným školám ponúkame na výber tri témy.

Témy :

  1. V zdravej škole zdravý duch.

(Veľmi užitočná téma vhodná pre malých aj veľkých, ktorá nás učí prevziať zodpovednosť nad vlastným zdravím. Súčasťou budú hry a prednášky o zdravej strave, pohybe, dôležitosti pozitívneho myslenia a dobrých vzťahov v triede, v škole, doma aj medzi priateľmi.)

  1. Milan Rastislav Štefánik.

(Téma pripomína neuveriteľný život tejto osobnosti našich a európskych dejín, Štefánika ako významného astronóma, zakladateľa vojenskej meteorológie, armádneho generála FR, politika, ministra, cestovateľa, letca, fotografa, majiteľa ostrova, človeka, ktorého sochy stoja v 15 štátoch sveta a v cudzine si ho ctia možno viac ako doma. V r. 2019 uplynie 100 rokov od pádu lietadla M. R. Štefánika, ktorým tento náš významný diplomat zakončil svoju životnú misiu – oslobodenie svojho národa a založenie prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, Česko-slovenskej republiky.

  1. Voľby do Európskeho parlamentu 2019.

Téma študentom pripomína a vysvetľuje potrebu zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý je tvorcom budúcnosti každého občana Európskej únie.

Prihláška do Supertriedy je na pravej lište tejto stránky.

Tešíme sa na vás.


SuperŠkola – video z výletu – 1. ceny

01/07/2018

Milé deti, kolegovia, priatelia,

študenti zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej – SuperŠkola 2018

nám poslali video zo zážitkového výletu na raftoch, ktorý bol 1. cenou v projekte venovanou Zastúpením EK na Slovensku.

Pozrite si tu :

 


CENA DIVÁKA – verejné hlasovanie.

01/07/2018

CENA DIVÁKA je doplnkovou súťažou, kde víťazov neurčuje odborná porota, ale vy svojou šikovnosťou pri hlasovaní.

V hlasovaní CENA DIVÁKA sme mali dva nezávislé projekty, a teda máme dvoch víťazov.

Víťazi :

V projekte SuperTrieda (základné školy a osemročné gymnázia) získala Cenu diváka :

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Československej armády 15, MOLDAVA NAD BODVOU.

.V projekte SuperŠkola (stredné školy) získala Cenu diváka :

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Športová 675, STARÁ TURÁ.

Hlasovanie prebiehalo 20.-30.júna 2018.

Videá si môžete pozrieť na FB Supertrieda/Superclass, tu :

https://www.facebook.com/supertrieda/

Obidvom víťazom, ale aj ostatným finalistom srdečne gratulujeme 🙂


Titul SUPERŠKOLA SLOVENSKA 2018 – víťazi .

28/06/2018

Milí priatelia,

projekt SuperŠkola vznikol so zámerom zviditeľňovania stredných odborných škôl, ktoré poskytujú kvalitné vzdelanie s perspektívou dobrého uplatnenia, vynikajú kreativitou, atmosférou spolupráce a tvorivými nápadmi študentov.

Školy vytvorili videá na témy : „Remeslo má zlaté dno“, „Každou svojou myšlienkou, každým slovom, každým činom meníš svet“, alebo „Slovensko ako súčasť európskeho kultúrneho dedičstva“.

Ich videá si môžete pozrieť na našom facebooku  :     https://www.facebook.com/supertrieda/

v prvom ročníku stredoškolského projektu SuperŠkola

titul SuperŠkola 2018

získala

Stredná priemyselná škola elektrotechnická,  Hálova 16Bratislava

Ich dielo (videoklip a film o filme) si môžete pozrieť tu :

https://www.youtube.com/watch?v=njm0QI3O9Qw

Víťazi získali adrenalínový školský výlet pre celú triedu od Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Odborná porota určila víťazov a finalistov.

VÍŤAZI :

1.miesto :                         2.C – SPŠE, Hálova 16, Bratislava

2.miesto :                         3.C – Obchodná akadémia Topoľčany – Erik Rehák

3.miesto :                         sexta – Gymnázium Lipany – Marek Mikitka

FINALISTI :

Obchodná akadémia TOPOĽČANY

SOŠ STARÁ TURÁ

SOŠ TISOVEC

Gymnázium LIPANY

Obchodná akadémia NITRA

SOŠ lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, LIPTOVSKÝ HRÁDOK

SOŠ LEVICE

SOŠ SNINA

SOŠ TRENČÍN

SSOŠ RIMAVSKÁ SOBOTA

Súkromné gymnázium ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ Hotelová akadémia PREŠOV

Všetkým srdečne blahoželáme !!!


Titul SUPERTRIEDA SLOVENSKA 2018 – víťazi.

19/06/2018

Milí priatelia,

do projektu SuperTrieda sa v tomto škol.roku prihlásilo 78 škôl, žiaci ktorých dlhodobo pracovali na tvorbe a skvalitňovaní vlastného sveta, ktorý sa volá trieda. Svoje snaženie predstavili formou autorského hudobno-dramatického predstavenia.

Titul      “SuperTrieda Slovenska 2018” 

získali

primáni z Gymnázia v Lipanoch 

za celoročnú prácu na sebe, ktorej výsledkom bolo predstavenie zo života včelieho spoločenstva “Honeywood”.

Blahoželáme !!!

Hlavnou cenou je umelecké dielo od výtvarníčky PaedDr. Adely Melišekovej-Dojčanovej, PhD.

SuperTrieda Slovenska 2018 získala pre svoju školu finančné ocenenie od MŠVVaŠ SR.

Všetci žiaci získali darčeky od Zastúpenia EK na Slovensku a od OZ Supertrieda.

Ceny a dary pre ostatné víťazné triedy a účastníkov finále projektu SuperTrieda :

Všetky víťazné triedy na 1.,2.,a 3.mieste vo všetkých troch vek.kategóriach získali (podľa umiestnenia) pre svoju školu finančné ocenenie od MŠVVaŠ SR.

Všetci finalisti (753 žiakov) získali darčeky od Zastúpenia EK na Slovensku a od OZ Supertrieda.

VÍŤAZI SuperTriedy 2018 :

Kategória 1. – 3. ročník

1.miesto :                                                                                                           2.trieda – ZŠ  Devínska, Nové Zámky

2.miesto :                                                                                                                  2. Team – SZŠ Bajkalská,  Bratislava

3.miesto :                                                                                                                  1.C – ZŠ Školská, Handlová

Kategória 4. – 6. ročník

1.miesto :                                                                                                            Prima – Gymnázium Lipany

2.miesto :                                                                                                                  4.A – ZŠ a MŠ Liesek                                                                                                                                            4.A – ZŠ T.J.Moussona, Michalovce

3.miesto :                                                                                                                  6.A – ZŠ a MŠ Halič

Kategória 7. -9. ročník

1.miesto :                                                                                                 7.B – ZŠ Čs.Armády, Moldava nad Bodvou

2.miesto :                                                                                                         Kvarta – CSŠ Snina

3.miesto :                                                                                                         7.A – ZŠ J.A.Komenského, Lipany

CENA ZA VÝBORNÚ SCÉNU A SCENÁR PREDSTAVENIA                            3.A – ZŠ Bernolákova, Vranov nad Topľou

CENA ZA KRÁSNE STVÁRNENÉ ETICKÉ POSOLSTVO                                 3.A – ZŠ T.J.Moussona, Michalovce

CENA ZA VÝBORNÉ KOSTÝMY A REKVIZITY                                               3.B – ZŠ Školská, Tlmače

CENA ZA SKVELÝ SCENÁR PREDSTAVENIA                                                  2.trieda – ZŠ Chocholná – Velčice

CENA ZA VTIPNÉ SPRACOVANIE TÉMY A VÝBORNÝ SPEV                        2.A a 3.A – ZŠ J.A.Komenského, Nesvady

CENA ZA HODNOTNÉ SPRACOVANIE TÉMY                                                1.B – ZŠ Staničná 13, Košice

CENA ZA HRAVOSŤ A RADOSTNÝ PRÍSTUP PRI SPRACOVANÍ TÉMY       1.A – ZŠ a MŠ Brusno

CENA ZA VÝBORNÚ PRÁCU S MATERINSKÝM JAZYKOM                           3.A – ZŠ a MŠ Liesek

CENA ZA POSOLSTVO A VÝBORNÉ SPRACOVANIE VÁŽNEJ SPOLOČENSKEJ TÉMY                                                                                                                                                                             8.A – ZŠ Pri Podlužianke, Levice

Videokategória :

Víťazom videokategórie sa stala 4.A trieda ZŠ Liesek.

CENY A OCENENIA :

Všetky víťazné triedy na 1.,2.,a 3.mieste vo všetkých troch vek.kategóriach získali (podľa umiestnenia) pre svoju školu finančné ocenenie od MŠVVaŠ SR.

Všetci finalisti (753 žiakov) získali darčeky od Zastúpenia EK na Slovensku a od OZ Supertrieda.


%d bloggers like this: