Detská tlačová konferencia.

10/02/2018

Priatelia,

dnes sa na Zastúpení Európskej komisie v Bratislave konala veselá detská tlačová konferencia o Supertriede.

Dôležitá informácia, ktorá tam odznela, znela – uzávierka prihlášok je 15.2.2018 ! 🙂

O skvelej atmosfére netreba hovoriť, stačí si pozrieť fotografie 🙂


Tlačová konferencia.

09/02/2018

Vážené kolegyne/ kolegovia,

Pozývame Vás našu tlačovú konferenciu k oficiálnemu zahájeniu projektu Supertrieda 2018 realizovanému pod záštitou Zastúpenia EK v SR, v rámci Roka Európskeho kultúrneho dedičstva 2018.

Tlačová konferencia sa bude konať dňa 9. 2. 2018 (piatok) o 11.00h, v sídle Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Palisády 29 v Bratislave.

 

Tešíme sa na Vás. 🙂


Čo je to Supertrieda ?

09/02/2018

Supertrieda je veľká hra pre žiakov základných a stredných škôl.

Zároveň je to postupová súťaž POP MŠVVaŠ SR.

Projekt je dobrovoľnou súčasťou vyučovania slovenského a anglického jazyka, hudobnej, výtvarnej, etickej , občianskej výchovy. Ozdravuje vzťahy v detskom kolektíve a je účinnou prevenciou pred šikanovaním.

 Supertrieda je európsky projekt zážitkového učenia s cieľom zvýšiť kultúrnosť detí a mládeže, učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť, tešiť sa zo života……………..a pripraviť ich na svet v budúcnosti.

CIEĽ

Podľa oficiálnych štatistík len 4% detí sú tzv.talenty. Opakovane sú posielané na všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať.

Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou “všetky deti sú naše” ambíciu podporiť aj zvyšných 96% detí a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo na šancu to dokázať, prejaviť sa, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a tvoriť si názor. Má právo dostať šancu na kultúrnejší život.

PRIEBEH PROJEKTU

Každý rok je vyhlásená TÉMA ROKA, s ktorou sa deti postupne oboznámia a vytvoria krátke predstavenie, s ktorým môžu súťažiť a vyhrať super ceny na súťažnom festivale Supertrieda.

Supertrieda prebieha dlhodobo, v troch etapách – vzdelávacej, súťažnej a prezentačnej :

Vzdelávacia časť projektu SuperTrieda sa realizuje počas škol.roka na ZŠ a SŠ v SR. Žiaci so svojou triedou v rámci vyučovania (na hodinách SJ,AJ,HudV,VýtvV,ObčV,EticV) celý rok pracujú na tému roka – diskutujú, tvoria si názor, učia sa ho obhajovať, píšu slohy (aby tému dokonale pochopili) a následne tvoria spoločné autorské dielo – dram.predstavenie,alebo film. Ako ? Tvoria príbehy, píšu scenáre, skladajú melódie, texty, spievajú, tancujú, maľujú, vyrábajú pomôcky, kulisy, šijú kostýmy, venujú sa grafickému spracovaniu filmu, činnosť dokumentujú fotograficky (každý podľa chuti a schopností). Stredoškoláci sa prezentujú autorským umeleckým dielom spájajúcim najmenej dva druhy umenia.                                             Pomocné workshopy – v priebehu roka organizujeme na pomoc školám netradičné odborné dielne pre žiakov aj učiteľov pod vedením  slovenských a zahraničných odborníkov.

Súťažná časť – Vyvrcholením projektu, a teda celoročnej práce detí a učiteľov sú súťažné  celodenné festivaly v divadlách (v mestách : BA, TN, TR, ZA, NT, BB, PE, KE) na konci školského roka a  celoštátne finále spojené s udeľovaním titulu SUPERTRIEDA SLOVENSKA.

Všetky školy vo finále (t.j.32 škôl) získavajú dary od sponzorov. V kategórii stredných škôl za rok 2015/16 získali autori víťazného videoklipu cenu – výlet do Bruselu spojený s exkurziou v Európskom parlamente.

Víťazná škola získava titul SUPERTRIEDA ROKA, ktorý je spojený s cenou od renomovaného umelca.

Vzdelávanie pre pedagógov Supertrieda – „Tvorba polyestetických (hudobných, dramatických, výtvarných, video a multimediálnych) projektov“ – je akreditované MŠVVaŠ, učitelia môžu získať 14 kreditov.

Na Slovensku je spoluvyhlasovateľom projektu Supertrieda MŠVVaŠ SR.

Supertrieda je finančne podporená – víťazné školy na prvých troch miestach vo všetkých kategóriach získavajú  finančné prostriedky v súlade s par.4b zákona 597/2003 Z.z.

 Európsky význam projektu

Projekt Supertrieda vznikol na Slovensku a v roku 2009 sa  dostal do školského systému vo všetkých štátoch EU.

Medzinárodné ocenenia :

2009 – “Good Practice Model of European Educational Network”  –  vzorový projekt EU pre vyučovanie umeleckých výchov.

2012 v Paríži – európsky víťaz v celosvetovej sieti “Changemakers” – najlepší európsky školský sociálny integračný projekt – prevencia šikany

2013 – prijatá do celosvetovej siete Ashoka ako vzorový sociálny projekt, ktorý skvalitňuje vzťahy v školskom kolektíve a je prevenciou pred šikanovaním.

TÉMY SUPERTRIEDY 2017/2018.

07/09/2017

Milí priatelia,

vitajte v novom školskom roku a novom  ročníku Supertriedy.

Z Vašich návrhov sme vybrali tieto dve spoločné témy :

TÉMY SUPERTRIEDY 2017/2018 :

  1. „Remeslo má zlaté dno.“

(Veľmi užitočná téma vhodná pre malých a veľkých).

  1. „Každou svojou myšlienkou, každým slovom, každým činom meníš svet.“

(Pre pochopenie tejto témy žiakom pomôže Hra na planétu Zem.

Hra na planétu Zem : „Predstav si, že Tvoja trieda, to je planéta Zem. Spolužiaci sú jej obyvatelia. Kvety na okne, to je príroda. A kultúra je…..žeby na nástenke ? V triede žiješ každý deň. Si tam spokojný ? A čo myslíš, …..sú obyvatelia Tvojej planéty šťastní ? Staráš sa o čistotu, zeleň, vodu, odpad a kultúrne prostredie svojej planéty ? Aký je Tvoj zámer,…..chceš svoju planétu chrániť a rozvíjať, alebo zničiť nedbalosťou ? Poobzeraj sa okolo seba, zhodnoť stav, vymysli plán, zorganizuj a zrealizuj. A hlavne  – diskutuj a pracuj spolu s ostatnými obyvateľmi planéty. Táto aktivita aj jej výsledky by mali všetkým prinášať pocit spokojnosti, pohody a šťastia. Skús to !

Raz budeš určite dospelý a tvoje kompetencie sa rozšíria na mesto, krajinu, štát, kontinent, svet. Využi túto hru a dobre si to nacvič ! Lebo platí stará múdra pravda, ktorá je teraz témou Supertriedy.“

Súťaž : fotografie stavu triedy pred začiatkom a po ukončení hry vyhodnotíme internetovým hlasovaním, ktoré bude prebiehať v januári 2018.

Hra je pravdaže len pomôckou pochopenia témy, na základe ktorej žiaci a študenti vymýšľajú, tvoria, nacvičujú a prezentujú hudobno-dramatické predstavenie.

3. Téma pre stredné školy : Európske kultúrne dedičstvo.

Prihlásiť sa môžete prihláškou na pravej lište tejto stránky.

Tešíme sa na vás J


TERMÍNY PROJEKTU SUPERTRIEDA 2018.

12/01/2018

KRAJSKÉ KOLÁ  A  FINÁLE :

31. 5. 2018 – Krajské kolo Košický kraj

30. 5. 2018 – Krajské kolo Prešovský kraj

31. 5. 2018 – Krajské kolo Banskobystrický kraj

8. 6. 2018 – Krajské kolo Nitriansky kraj

8. 6. 2018 – Krajské kolo Trenčiansky kraj

8. 6. 2018 – Krajské kolo Žilinský kraj

11. 6. 2018- Krajské kolo Trnavský kraj

11. 6. 2018- Krajské kolo Bratislavský kraj

20. 6. 2018 – FINÁLE

 

ODBORNÉ  VZDELÁVACIE  WORKSHOPY  PRE  PEDAGÓGOV :

27. – 29. apríla 2018 – 1. workshop pre pedagógov

5. – 7. júla 2018 – 2. workshop pre pedagógov

27. – 29. augusta 2018 – 3. workshop pre pedagógov

(Miesto : Workshopy sa konajú v nádhernom areáli Kormorán pri Bratislave.

Cena : Školné za 3 dni (28 hodín) odborného vzdelávania je 100 Eur.

AKCIA : V prípade prihlásenia do 15. februára je školné znížené na 75.-Eur)

Prihláška : Prihlasovať sa môžete vyplnením prihlášky TU :

https://prihlasky.wordpress.com/about/

Na prázdninový workshop je možné prísť aj s rodinou.

 

Tešíme sa na Vás  🙂

Informácie : info@supertrieda.sk

 


Uzávierka prihlášok.

12/01/2018

Priatelia,

uzávierka prihlášok do projektu Supertrieda je 15. februára 2018.

Tešíme sa na Vás.   🙂


Vianočný pozdrav.

24/12/2017

Šťastný rok 2018

s hudobným pozdravom od profesora Bela Felixa

Vám želá tím Supertriedy 🙂

 

 


TÉMY SUPERTRIEDY 2017/2018.

07/09/2017

Milí priatelia,

vitajte v novom školskom roku a novom  ročníku Supertriedy.

Z Vašich návrhov sme vybrali tieto dve spoločné témy :

TÉMY SUPERTRIEDY 2017/2018 :

  1. „Remeslo má zlaté dno.“

(Veľmi užitočná téma vhodná pre malých a veľkých).

  1. „Každou svojou myšlienkou, každým slovom, každým činom meníš svet.“

(Pre pochopenie tejto témy žiakom pomôže Hra na planétu Zem.

Hra na planétu Zem : „Predstav si, že Tvoja trieda, to je planéta Zem. Spolužiaci sú jej obyvatelia. Kvety na okne, to je príroda. A kultúra je…..žeby na nástenke ? V triede žiješ každý deň. Si tam spokojný ? A čo myslíš, …..sú obyvatelia Tvojej planéty šťastní ? Staráš sa o čistotu, zeleň, vodu, odpad a kultúrne prostredie svojej planéty ? Aký je Tvoj zámer,…..chceš svoju planétu chrániť a rozvíjať, alebo zničiť nedbalosťou ? Poobzeraj sa okolo seba, zhodnoť stav, vymysli plán, zorganizuj a zrealizuj. A hlavne  – diskutuj a pracuj spolu s ostatnými obyvateľmi planéty. Táto aktivita aj jej výsledky by mali všetkým prinášať pocit spokojnosti, pohody a šťastia. Skús to !

Raz budeš určite dospelý a tvoje kompetencie sa rozšíria na mesto, krajinu, štát, kontinent, svet. Využi túto hru a dobre si to nacvič ! Lebo platí stará múdra pravda, ktorá je teraz témou Supertriedy.“

Súťaž : fotografie stavu triedy pred začiatkom a po ukončení hry vyhodnotíme internetovým hlasovaním, ktoré bude prebiehať v januári 2018.

Hra je pravdaže len pomôckou pochopenia témy, na základe ktorej žiaci a študenti vymýšľajú, tvoria, nacvičujú a prezentujú hudobno-dramatické predstavenie.

3. Téma pre stredné školy : Európske kultúrne dedičstvo.

Prihlásiť sa môžete prihláškou na pravej lište tejto stránky.

Tešíme sa na vás J


%d bloggers like this: