Ohlasy,referencie

Ohlasy – detí, učiteľov, referencie odborníkov

OHLASY DETÍ

Klaudia Marcinová, Mária Hricková, Zuzana Prokopová, 5.B, ZŠ Borša

Všetko sa začalo tak, že pani zástupkyňa nám rozdala papiere, aby sme napísali nejaký smiešny, romantický alebo žartovný príbeh. A vybrala ten najlepší …..ktorý sme začali vo forme divadielka nacvičovať. Dali sme mu názov              „Deň na ktorý nezabudnem.“  Tak sa to všetko začalo. Na hodine Vv sme tvorili rekvizity, kostýmy, maľovali izby, vláčik a iné. Na hodine Hv sme vymýšľali s pani učiteľkou texty piesní aj melódie.   Veľmi dlho sme nacvičovali.       Bolo nám veľmi dobre,   bola veľká zábava a nemuseli sme sa toľko učiť.

A nadišiel deň súťaže. Každý sa bál, pretože sme tak trochu mali trému. Ale pani učiteľky nám nám hovorili všeličo, aby sme sa cestou nebáli, no a boli sme tam. A prežili sme to. Na súťaži bola vynikajúca atmosféra a bolo nám fajn. Dostali sme Cenu pána primátora Košíc  a ešte dve triedy za náš región.

Bolo to fantastické a bol to obrovský zážitok, ako sme to naše divadielko pripravovali a všeličo možné robili.           Ďakujeme!

Sára Revická, 4.B,ZŠ Prievidza

“Na súťaž Supertrieda sa veľmi teším,…..veľa som sa naučila a pobavila”.

Peter Náday, 7.B, ZŠ Banská Bystrica

„Páči sa mi to…..ani som nevedel, že som taký šikovný.“

Tomáš Lohavý, 7.B, Banská Bystrica

„Je to sranda. Dokonca sa teším do školy.“

Martin Frimmel, 4.B, ZŠ Prievidza

“Mňa ten program veľmi baví a prepáčte mi, že som prišiel na skúšku neskoro, veľmi ma to mrzí. Už to nikdy neurobím .“ (žiak, ktorý prišiel na skúšku programu neskoro; bolo to 1. mája, vo voľný deň./

Janka Hanešová, 4.B, ZŠ Prievidza

“Mne sa náš program veľmi páči a hlavne to, že je to spontánne, a že tam môžeme použiť vlastnú tvorivosť. Možno nevyhráme, …..ale tak,či tak, môžeme byť na seba hrdí!”

Zdeno: 4. roč., ZŠ Abranovce

„Najprv som nechcel. Do školy som nechodil. Potom som videl ako spolužiaci spievajú, tancujú, tak som sa pridal. Dobre som urobil.“

Mirka Mištinová,4.B, ZŠ Prievidza

“…,som veľmi rada, že sa môžem zúčastniť tejto súťaže…..veľmi sa mi páči.”

Marcelka Matejovičová,4.B –

“………….je to perfektné a srandovné.”

Paťa Jánošková,4.B, ZŠ Prievidza

“Mne sa na programe páči všetko….. Vystupovať chcem a budem sa snažiť, aby som neochorela”.

Táňa , 3.roč., ZŠ Abranovce

„Vďaka Supertriede bolo v škole veselo.“

Ivana , 2. roč., ZŠ Abranovce

„Teším sa na budúci školský rok, lebo budeme nacvičovať nový program pre Supertriedu

NÁZORY UČITEĽOV

PaedDr.Renáta Lukácsová, zást.riaditeľa ZŠ Borša, okres Trebišov

O projekte Supertrieda sme sa dozvedeli z internetu, a časopisu Pán učiteľ. Nadchla nás myšlienka  zapojiť sa do projektu, ktorého cieľom je rozvíjať tvorivosť a fantáziu žiakov. …….Súťaž sa konala v Košiciach v bábkovom divadle. Žiaci boli nadšení. Potešilo nás, že sme získali “Cenu primátora” za projekt.                                                                                                                                              Naším cieľom do budúcna je aj v ďalšom školskom roku sa zapojiť do Supertriedy, nakoľko ide o fantastický nápad, ako zapojiť väčšiu skupinu žiakov do záujmovej činnosti, ako ich vytrhnúť z ich bežného denného stereotypu. Nácvik divadielka rozvíja celkovú osobnosť žiaka. Učí ho zapájať fantáziu, rozvíjať pamäť, učí žiaka prispôsobovať svoje správanie v kolektívnej práci.

Mgr.Juraj Platko, ZŠ Abramovce

………Súťaž “šitá” pre malotriedne školy. Doporučujeme do pozornosti ostatným školám. Máme žiakov Rómov, ktorí sa plne realizovali.

Ďakujem organizátorom za tak výborny projekt.

Mgr.Darina Jurčiová, ZŠ Vitanová

…….chcem sa Vám poďakovať za výbornú myšlienku a jej realizáciu. Projekt Supertrieda je vynikajúci, a kiež by sme mali takýchto akcií pre deti viac.

Mgr. Antonia Mendelova, ZŠ

………….. Žiaci sa už veľmi tešia na ďaľší ročník. Už teraz vymýšľajú čo by asi vytvorili .

Je to proste sen.

Pre mňa ako učiteľku sú takéto okamihy veľmi vzácne.

……….. žiaci sú na seba hrdí. Každý z nich k programu niečím prispel, či už textom piesne, tvorbou muziky, niektorí sa dokonca naučili hrať na nástroj, ktorý predtým nedržali v ruke – mám zrazu v triede dve flautistky, dvoch gitaristov, siedmich perkusionistov a kopec  hereckých talentov.
O tomto všetkom by mala byt HV.

……….a za všetkých zúčastnených učiteľov: ĎAKUJEM.

Mgr.Václava Juríková, ZŠ Prievidza

…..príprava a nácvik programu do vášho projektu veľmi obohatili moje pedagogické skúsenosti a poskytli mi viac ako inokedy, nazrieť hlbšie do dušičiek mojich žiakov. Ďakujem.

PaedDr.Drahoslava Pásztorová, ZŠ Teplý Vrch

V zmiešanej triede ôsmakov a deviatakov som prežívala utrpenie, žiaci boli  ako stroje na posmešky a poznámky.

……atmosféra sa zmenila na nepoznanie, po návrhu zapojiť sa do Vášho projektu – súťaže o Supertriedu.

……pomaly začali vymýšľať, navrhovať,….

Hudobná výchova sa stala akoby hlavným predmetom radosti, uvolnenia.Cez prestávky chodia za mnou pre moje názory na ich výtvory, pretekajú sa vo vymýšľaní.Mám taký pocit, že ma považujú za svoju kamarátku, ktorá s nimi vyvádza.Teším sa na tie hodiny, stretávame sa aj mimo hudobnej výchovy… dokonca sa pretekajú v rozprávaní humorných zážitkov zo  svojho súkromia.

Myslím, že súťaž Supertrieda im dovoľuje sa slobodne realizovať, vyjadriť ich zmýšľanie, dať im priestor ukázať, čo sami chcú a najlepšie vedia, pretože v tomto veku je im to najbližšie,prirodzené.

Som šťastná, že cez môj najobľúbenejší predmet – hudobnú výchovu sa preukážu hudbou, spevom, tancom a vlastnou kreativitou.

Snáď raz pochopia, čo hudba v ich živote znamená.Ja pozorujem, že jej účinky majú na ne  mimoriadne priaznivý vplyv.Sú veselí, bezprostrední, šťastní a my s nimi.

Ja Vám ešte raz ďakujem za SUPERNÁPAD o SUPERTRIEDE a možnosť zúčastniť sa ho.

Dana Švecová učiteľka, Bánovce nad Bebravou

V predchádzajúcom ročníku sa aj naša trieda zapojila do super projektu Supertrieda. Nestačil sa skončiť jeden ročník a už ma bombardovali tým, že sa chcú opäť zúčastniť. Všetko sa nám darilo zvládať, len spev bol kameňom úrazu. Ale celá trieda držala spolu a nevzdala sa.

V piatok 16. mája 2008 sme sa zúčastnili oblastného kola v Nitre. Nálada bola absolútne suprová a decká jednoducho úžasné. Som rada, že sme sa zapojili aj do 3. ročníka SUPERTRIEDY. Preto kto váha, nemá dôvod. Za skúsenosti a rozžiarené oči detí sa to oplatí.

Mgr.Miriam Chylová, učiteľka, ZŠ Trebišov

Rozhodli sme sa opať zapojiť do SuperTriedy.

Z minulého roka zostalo deťom veľa zážitkov a spomienok. S veľkou radosťou sa pripravovali na SuperTriedu, tvorili, vymýšľali a ešte aj v posledných fázach príprav boli schopné vymýšľať nové a nové veci.

V Košiciach prežili deň plný emócií a zážitkov.

Ďakujem Vám za výborný nápad a podnet k tvorivej práci žiakov na hodinách výchov.

Záujem o hudobnú výchovu vo vyšších ročníkoch je slabší, ale možnosť vymýšľať, tvoriť a v podstate „viesť“ si vzdelávací proces na hodine je pre deti veľmi podnetný. Pretože im dáva možnosť vyjadriť to, čo sa skrýva v ich vnútri, nemusia sa báť, že niečo pokazia, nezvládnu. Dáva sa tu priestor pre využitie schopností, ktorými dieťa disponuje.

Už počas štúdia na Trnavskej univerzite ma veľmi zaujímala integrácia hudobnej výchovy s inými predmetmi na 1.stupni ZŠ, ako napr. s matematikou, s cudzím jazykom. Teraz prostredníctvom SuperTriedy som si mohla aj v praxi overiť, že dieťa lepšie prijíma informácie, keď ich má podané prostredníctvom zmyslov, precítenia a vcítenia sa , cez hudbu, umenie a možnosť tvoriť.

Teším sa na ďaľšiu spoluprácu.

S pozdravom Mgr.Miriam Chylová, ZŠ Trebišov

Ela, učiteľka, Bratislava

Náhodou som sa bola pozrieť na oblastnom kole v Starom divadle aj keď sa naša škola tento rok supertriedy nezúčastnila. Prekvapila ma príjemná atmosféra, neformálnosť, spontánnosť a radosť, ktorá toto podujatie sprevádzala. Nadšenie detí bolo obrovské, tak úprimne povzbudzovali svojich súperov, že vlastne nešlo o súťaž, ale prehliadku kamarátstva. Budúci rok sa určite so svojimi žiakmi zúčastním.

Juraj Platko, učiteľ, ZŠ Abranovce

V Prešove na I. stupni išlo všetko ako po masle./ 20.5./ Žiaci prežívali každé slovo svojho súpera. Atmosféra bola vynikajúca. Je to súťaž, ktorú Slovensko veľmi potrebuje. Autorom projektu píšem, aby sa nedali odradiť neprajným slovám a ľuďom a odkazali im, aby sa prišli pozrieť na finále. Uvidia skutočnú lásku k hudbe, k slovu a k pohybu. Je to projekt, ktorý kandiduje na titul projekt EÚ – právom mu patrí.

Žiačka – Šiltovka, 7.A, ZŠ Bánovce nad Bebravou

Myslím si že tento projekt je SUPER! Preto sa moja trieda rozhodla zúčastniť sa tejto súťaže už po 2. krát. Nacvičovať sme začali asi nejak začiatkom Marca. Vtedy sme sa s kamoškou rozhodli naučiť chalanov tancovať, čo bolo NAOZAJ NÁROČNÉ. Nacvičovali sme každú stredu a tiež piatok. Chalanom sa spočiatku nechcelo ale napokon sa premohli… So zvládnutím choreografie som celkom spokojná, na to že išlo o chalanov žijúcich futbalom…My baby sme s tým nemali problém, lebo veľmi radi tancujeme. Tento spor sme sa rozhodli predviesť aj na javisku, čo sa nám celkom vydarilo a postúpili sme do celoštátneho kola. Zaujímavá bola výroba vlastných tričiek, ktoré vystihovali osobnosť každého žiaka našej triedy. Na vystúpení sa podieľal naozaj každý! Spievať sme sa nenaučili ani dodnes. Naša trieda totiž nemá hudobný sluch, ale hudobný hluh. No táto (ne)malá záležitosť nás neodradila. Naopak nás posunula
k o to lepšiemu hereckému a tanečnému výkonu. Celá trieda je vďačná hlavne našej pani učiteľke triednej Dane Švecovej, ktorá pri nás občas strácala nervy no nakoniec si ich našla a pokračovali sme v nácviku. Naše pocity pri vyhlasovaní výsledkov boli neopísateľné! Najprv veľké napätie, a potom veľké jasanie celej triedy! Domov sme sa vracili s veľkým zážitkom a úsmevom na tvári.

Mgr. Alena Szokolová, učiteľka

Dobrý deň,ďakujem za informácie, budeme na súťaži prvýkrát, a možno nevyhráme, ale tešíme sa, že máme možnosť sa realizovať na tomto skvelom projekte. Žiaci vyšších ročníkov sú už vo veku,keď sa na nich častokrát nedá spoľahnúť, ale dúfam, že svojou tvorivosťou a svojim talentom očaria diváka,či poslucháča. Tešíme sa na stretnutie.

S pozdravom Mgr. Alena Szokolová

Marta Páleníková, učiteľka, EZŠ Bratislava

Do súťaže Supertrieda som prihlásila triedu preto, že je to súťaž, v ktorej chce každý nie len vyhrať, ale aj si užiť celý čas prípravy. V začiatkoch som sa veľmi mýlila. Cez deň som vymýšlala – ako to má vôbec vyzerať, pýtala som sa detí, aké majú nápady k programu. Zo začiatku sme sa nemohli na ničom zhodnúť, bol to chaos. Neskôr sme vytvorili základnú myšlienku, pridávali tanec, hudbu. Pretože už 2.rok hráme celá trieda na flauty, nacvičili sme 2 skladbičky s hudobným doprovodom. Ušili sme \”oblečenie\” na kocky, zohnali farby na textil a kocky sme nafarbili písmenami S U P E R ! To su naše kulisy, spolu s 28 hviezdami, ktoré sme si každý vyrobili z tvrdého papiera a alobalu. Logo tejto suťaže je:Každý z nás je hviezdička – spolu rozžiarime oblohu! Budeme mať šiltovky a tričká s nastriekaným nápisom SUPERTRIEDA, nakreslenými tváričkami a prezývkami.

. Tomáško so starým otcom vytvorili ďaľšie kulisy – veľké tabule s písmenami Z a Y. Ako vidíte, príprav sa zúčastnila celá trieda – a tá bude tiež celá vystupovať, ale aj starí rodičia a rodičia. Budeme tiež súťažiť v kategórii Videoklip.

V priebehu príprav som si stále pripomínala, že ide o to, aby sa zúčastnili všetci žiaci, tzn. aj tí, ktorí sa hanbia, sú tichí, boja sa vystupovať. A práve tým som dala sólovýstupy. Možno to nebude vyzerať tak, akoby to nacvičili vyberané deti, ale mala som radosť, že aj tieto tiché deti to zvládli. Viete, v skutočnosti je každé dieťa nadané.

A viete, aké dávám pochvaly? Janko je SUPERŽIAK zo SUPERTRIEDY, udeľujem pochvalu!A ešte tam máme …. a vobec, príďte sa pozrieť 30.5. do Bábkového divadla o 10 hodine. Tešíme sa na vás!

Superžiaci s pani učitelkou zo Supertriedy 3.roč.EZŠ Palisády v Bratislave

Zuzana, učiteľka

Ďakujem porote v mene svojich žiakov za super atmosféru v Košiciach a za úžasný koncert, ktorý pre deti pripravili. Netradičné dychové nástroje zaujali všetkých a cestou domov sme fúkali hádam do všetkého, začínajúc fľašami na pitie. Myslím si, že na tieto zážitky budú dlho spomínať. Ešte raz ĎAKUJEME !

Mgr. Ivana Lukácsová , učiteľka, ZŠ Bytča


Milí priatelia projektu Supertrieda ! Všetkých Vás srdečne pozdravujem z Bytče.Musím sa úprimne priznať, že sme do Bratislavy nešli vyhrať. Chceli sme si užiť v pravom slova zmysle deň pre nás s veľkým D, pretože sme sa dostali do celoslovenského finále.
Témou tohto ročníka bola krásna myšlienka: „V každom z nás je ukrytá hviezda …“. To sa samozrejme dá vnímať i metaforicky. My sme tvorili reálny príbeh, ktorého prvoplánovou líniou nebola zábava publika využitím populárnych muzikálových melódií a oku ľúbivých tanečných kreácií. Chceli sme zobraziť reálny príbeh takmer obyčajného školského dňa, resp. to, čo sa môže stať, ak nerešpektujeme zákony, pravidlá …. A vnímavý divadelný divák pochopil, že tou hviezdou boli všetci naši „herci“ v závere príbehu, pretože im nebol ľahostajný osud ich spolužiaka.
Všetci naši herci hrajú na hudobných nástrojoch, niektorí i na viacerých. Okrem úvodného tlesknutia som nijakým spôsobom nevstupovala do nášho príbehu, hoci hru na hudobných nástrojoch ovládam a v podmienkach súťaže je to povolené. Taktiež sme sa vyhli využitiu reprodukovanej hudby. Všetky zvuky na javisku sme tvorili sami.
Potleskom sme podporili každého účinkujúceho. Hráme totiž divadlo a vieme, čo to znamená, koľko práce a námahy, ale i radosti a krásnych okamihov sa za tým skrýva.
Tiež sa nám najviac páčili deti z Abranoviec. Boli úžasní! Hoci to môže vyznieť alibisticky a subjektívne, so všetkými verdiktmi, i z krajského kola, súhlasím s porotou. A veľmi ju obdivujem! Z každého vystúpenia totiž dokázali vyzdvihnúť to najlepšie!!! .
Všetkým organizátorom ďakujem. Bol to vzácny deň! Prajem veľa úspechov, chuti, radosti zo života, zdravia a krásnych stretnutí s múdrymi ľuďmi.
Mgr. Ivana Lukácsová

Dana Švecová, učiteľka

Pekný deň priaznivcom Supertriedy. Tak máme ďalší ročník projektu za sebou. V plnej miere súhlasím s rozhodnutím poroty. Najlepšia SUPERTRIEDA si právom odnáša víťazstvo. Želám pekné slnečné leto a veľa chuti do ďalšej práce, pretože tí, ktorí robia projekt SUPERTRIEDA vedia, že to chce veľa chuti a malým krôčikmi sa posúvať do cieľa.

Adriana Senciová, učiteľka, ZŠ Starý Tekov

Dobrý deň, chcela by som sa niekoľkými vetami podeliť o svoje zážitky a dojmy z piatkového finále. V prvom rade chcem poďakovať organizátorom za tento skvelý projekt. My sme sa ho zúčastnili po prvý krát a neľutujeme. Ďakujeme za úžasnú atmosféru a skvelé výkony detí – každý ukázal a dal zo seba to najlepšie a najkrajšie čo v ňom je. Svoju poklonu skladám deckám z Abranoviec, ktorí boli úžasní nielen na javisku, ale aj v hľadisku – úprimne sa tešili z úspechu iných a právom si zaslúžia titul Supertrieda. Držím im palce aj do budúcna! Za svojich žiakov môžem povedať, že sme si naše vystúpenie užili a vychutnali a tento projekt bol superbodkou za našou spoločnou štvorročnou prácou. Držím im palce aj na 2. stupni a verím, že zostanú aj naďalej suprtvorivý kolektív.

Zuzana H, učiteľka, 7.B, Sp. Nová Ves

Dobrý deň, nedá mi nereagovať a neprispieť do diskusie. Superfinále bolo skotočne super a super bola aj porota. Je jedno, ako rozhodli, oni sú tí kompetentní. Úžasné bolo to, že KAŽDÁ supertrieda získala cenu za niečo, v čom boli podľa poroty dobrí. My sme to cítili skôr ako prehliadku, kde sú všetci na jednej lodi a nikto neodišiel naprázdno. Víťazi boli podľa mojej triedy zlatučkí, i keď tie ľudové piesne neboli autorské, čo malo byť jedným z kritérií. No obdivujem pána Platka, že to s tou malotriedkou takto super zvládol. Moji žiaci napr. obdivovali svojich rovesníkov zo 7.A z Bánoviec za tanec. Naši chalani by takýto tanec nenacvičili. Aj keď ich program kopíroval známy muzikál High schoole, boli dobrí! Ja, ako učiteľka viem, koľko námahy stojí príprava na súťaž, preto každý, kto tam bol, je super, že to dotiahli až na konečnú. A ostatným by som chcela odkázať, aby v budúcom roku začali pracovať na SuperTriede, lebo nový štátno-vzdelávací program je na túto súťaž ako stvorený. Pozrite si www. statpedu.sk , vzdelávaciu oblasť UMENIE A KULTÚRA (ktorá má prebiehať na predmetoch HV, VV). Aj keď nám v praxi vezmú hud. výchovu a bude len raz za dva týždne, máme možnosť zaviesť do vyučovania predmet DRAMATICKÁ VÝCHOVA a v 8 a 9.roč. VÝCHOVA UMENÍM. Nie je to výzva? Organizátorm držíme palce, aby uspeli na celoeurópskom fóre a získali titul Vzorový projekt EU. Držte sa !!!
Zuzana H, 7.B, Sp. Nová Ves

REFERENCIE  ODBORNÍKOV-

Doc. Mgr.art. Irena Medňanská, PhD. –      Vedúca katedry hudby Prešovskej univerzity.

„….SuperTrieda je v každom prípade Superakcia so Supermyšlienkou.

Pretože  podporuje to,   čo  sa  doterajším  projektom  nepodarilo  –  zapojila  celú  populáciu.

Okrem toho napĺňa aj veľa iných funkcií.

A to najma  sociálnu,  v ktorej sa skrýva  tolerancia,  práca v kolektíve,  rešpektovanie druhého.

To sú dnes hodnoty, ktoré sa len veľmi ťažko budujú, a keď sa budujú teoreticky, sú negované.

V SuperTriede sa oni budujú  automaticky a  žiaci si ich osvojujú a  aj jednajú v tomto kontexte.“

Prof. Belo Felix, PhD. –    autor učebníc hudobnej výchovy, autorita v oblasti hudobnej pedagogiky na Slovensku aj v zahraničí,  Univerzita Mateja Bella

„Veľmi sa mi páči myšlienka projektu Supertrieda.

Dovoľte mi v mene všetkých , ktorí pracujú s deťmi , poďakovať za nápad, ktorý zaktivizoval tisíce detí a ich učiteľov na Slovensku. …….je to niečo úžasné.

Je to krásna a pádna odpoveď všetkým, ktorí plačú nad často nimi vykopanom hrobe hudobnej edukácie na ZŠ.

….stretávame sa s problémom, že deti nemajú záujem, nechcú byť aktívne, že len sedia pri počítačových hrách.  Tu sa ukazuje, že stačí pár zanietených ľudí, ktorí majú dobrý nápad, a zrazu sa ukáže, že to deti zaujíma, že to učiteľov zaujíma, a že postoj učiteľov z „ja to neviem“, sa mení na „čo keby som to skúsil“, až k zisteniu „aha, však to ide“.

……..myšlienka projektu Supertrieda sa mi páči z dvoch dôvodov :

Jeden dôvod je ten, že ide o prezentáciu, kde deti a učiteľ majú autorský podiel.  To znamená, že je to nie len reprodukcia niečoho, čo niekto napísal, vymyslel, ale je to iný prístup k hudbe. Teda nie len nacvičujem, ale sám tvorím.

Druhý dôvod je ten, …..že nám ide o všetky deti. Teda nie len o vybrané talenty, a teda deti, ktoré nevedia spievať, tancovať pošleme preč, a budeme sa tváriť na profesionálov, ale ide o všetky deti a vplyv na ne.

Teda tu nejde len o formotvorné ciele – tvorbu inscenácie, tvorbu koncertu, ale o formatívne, výchovné ciele.“

Ide nám o to, čo s tými deťmi bude potom, keď skončia.                                                                                                                                       …..ešte lepšie môžeme povedať, že cesta je niekedy dôležitejšia ako cieľ.

Ak je cieľom vynikajúce predstavenie, tak ho jednoducho nedosiahneme. Pretože volíme radšej všetky deti, radšej chyby, radšej hľadanie, ako nachádzanie hotových vecí.

Takže sa chcem poďakovať všetkým, ktorí to vymysleli a ktorí to presadzujú.“

Silvester Lavrík – spisovateľ, pedagóg, dramatik,režisér :

„Tento projekt spája výrazové prostriedky hudby, divadla, tanca, literatúry a výtvarného umenia, aby rozvíjal osobnosť dieťaťa a učil ho spolupráci. Spolupráci veľmi zámernej, veľmi cielenej, spolupráci, ktorá prináša zadosťučinenie. SuperTrieda – tento projekt zážitkového učenia nám postupne začne prinášať výsledky v podobe poučených poslucháčov, divákov a čitateľov s kultúrnymi potrebami. Takže asi nebudem prvý, kto prišiel s asociáciou, že SuperTrieda je supernápad.“

Mgr. Katarína Burgrová – Katedra umeleckej, estetickej a pohyb.výchovy,  Pedagogická fakulta PU

„……táto súťaž je jedinečná……

Podporujme každého, kto má chuť umeniu nie len rozumieť, ale ho aj sám vytvárať.“

Juraj Benčík – herec a režisér

…………… „ v dnešnej dobe , keď deti obcujú každý sám , sám s počítačom , sám s písomkou,  je tu jedinečná príležitosť,  aby sa naučili v tej svojej detskej obci , ktorá sa volá trieda , komunikovať a hájiť spoločný záujem.

…………keď sa im stane takéto kultivované, kultúrne, až umelecké obcovanie životnou potrebou, keď to urobia povedzme 6x za život, na  základnej škole, tak im tá kultúrna potreba zostane na celý život a naše Slovensko bude kultúrne.“

Maroš Krajčovič – divadelný dramaturg projektov pre deti

„…….počas týchto dní som mal možnosť prežiť a zažiť a nasávať nesmierne množstvo tvorivej energie plnej elánu, plnej motivácie, plnej radosti z toho, čo robíme a myslím si, že vízia robiť takéto projekty, to je to, ako dať všetkým  príležitosť na poľudšťovaní sa.

Som nesmierne rád, že takéto projekty začínajú vznikať a začínajú tvoriť istú víziu našej kultúrnosti do toho ďaľšieho tisícročia.“

2 Responses to Ohlasy,referencie

 1. Inga Káčerová píše:

  Supertrieda je skvelý projekt, zapájame sa doňho už niekoľko rokov a vždy máme z toho všetci radosť. Hodiny hudobnej výchovy sú spontánne, tvorivé, niektoré deti to dosť prežívajú, majú radosť, keď niečo vlastné vytvoria. Výsledok je potom spoločným malým dielom nás všetkých. Nakoniec aj tí, čo sa im niekedy nechce, prispejú a vložia do toho všetko, čo v nich je. A tak potom máme všetci dobrý pocit zo spoločne vytvoreného malého divadelného dielka.

 2. Pozdravujem priateľov SUPERTRIEDY!
  Máme za sebou ďalší ročník súťaže s krásnou, ale veľmi náročnou, témou. My sme sa tentokrát rozhodli pracovať v anglickom jazyku, asi preto, že rok 2012 je Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami, ale chceli sme si vyskúšať aj niečo iné. Riadne sme si priťažili, pretože tvoriť divadlo v cudzom jazyku je nesmierne náročné. To sme spočiatku netušili…až keď sme pripraveným textom dávali divadelnú podobu. Zrazu nám robila problém „školská angličtina“, pretože je rozdiel rozprávať anglicky počas vyučovacej hodiny a na javisku… Našťastie, čas priniesol ovocie. Postupné osvojovanie obsahu, vnímanie slova, spojenie s pohybom, gestom, rekvizitami, hudbou… nás doviedlo k úspechu. Ale to nie je podstatné, najdôležitejšie je, že sme sa spolu tešili, zabávali, nasmiali sme sa do nemoty.
  Téma – staroba sa nás dotýka – je aktuálna pre každého z nás, hoci je ťažké si to priznať, pripustiť, že aj ja raz zostarnem a budem sa musieť zmieriť so zmenami, ktoré prinesie pokročilý vek. Náš príbeh je i príbehom o „troch grošoch“ a uvedomení si, že všetko, čo životu dám, mi niekoľkonásobne vráti.
  Moja trieda je supertriedou aj mimo súťaže, v bežnom každodennom živote. Umelecká práca ale priniesla novú dimenziu vzťahov, spolupráce, empatie, rešpektu, zážitkového učenia. A o tom by mala byť dnešná škola.
  Anglická kategória má určite v súťaži svoje opodstatnenie! Práve v nej môžu žiaci využiť a overiť si svoje nadobudnuté schopnosti. Zistia, že cudzí jazyk sa inak používa v praktickom živote, live. Je to skvelá skúsenosť. Aj pre divákov, pretože sú prinútení – motivovaní myslieť v reči, ktorá im je cudzia. A možno i práve preto jej budú v budúcnosti venovať viac pozornosti. Moji žiaci určite áno.
  Pozdravujem všetkých aktívnych účastníkov tohtoročnej SUPERTRIEDY a ďalšiemu ročníku želám veľa tvorivých nápadov a krásnych stretnutí, ktoré táto súťaž prináša.

  Mgr. Ivana Lukácsová

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d blogerom sa páči toto: