SuperTrieda Petržalka.

30/06/2021

Milí priatelia, v tomto školskom roku máme novinku – okrem veľkej Supertriedy sa budeme špeciálne venovať školám v Petržalke. Je to pokus – snaha o prácu so školami na zvyšovaní kultúrnosti na konkrétnom území, čo by sa mohlo stať vzorom pre iné mestá a územia na Slovensku. Školám ponúkneme pomoc v podobe dielní a náučných workshopov, motivačných hier, súťaže Príbeh mojej školy a výstavy veľkoplošných obrazov maľovaných žiakmi jednej triedy, ktoré mapujú vzťahy v školskom kolektíve. V rámci projektu vzniknú aj vzdelávacie filmy zamerané na spoločnú tvorbu hudby a dramatickú výchovu. Tešíme sa.

Projekt finančne podporila Mestská časť Bratislava Petržalka.


Supertrieda 2020/21

18/05/2021

Aj tento rok, hoci len virtuálne, prebieha súťaž Supertrieda. Keďže chodíme do škol len krátko, nebol tento rok čas v triede nič veľké pripraviť. Preto sme sa rozhodli, že súťaž bude virtuálna, trieda nacvičí jednu pesničku, ktorú nafilmuje. Deti budú mať tak ako na vystúpení v divadle jednoduché kostýmy, jednoduché rekvizity. Hudba bude naživo, pohyb, alebo tanec je vítaný. Ak bude dobré počasie, môžete ju nahrať vonku, na školskom dvore. Nahrávku, resp. klip pošlite do 20. júna mailom na info@supertrieda.sk .

Ako každý rok, víťazov triedu čaká finančná odmena od ministerstva školstva.

Veríme, že sa to podarí a tešíme sa na všetky vaše pesničky. Dovidenia budúci školský rok !! 🙂


Vzdelávacie seriály Supertrieda.

26/01/2021

„Tvorivosť v myslení a konaní je hodnotou budúcnosti. Bude liečiť aj zachraňovať.“ (Motto medzinárodnej konferencie o budúcnosti vzdelávania v dánskom Billunde.)

Milí priatelia.

Pozornosť detí je stále viac vťahovaná do online priestoru. Treba sa postarať o ich bezpečnosť, aby sa nestali obeťami ale tvorcami, ale využívali internet vo svoj prospech.

Na základe výzvy pedagógov sme pripravili pomôcky, ktoré nám v dnešnej komplikovanej dobe pomôžu pri vyučovaní.  

Vznikli tri 10-dielne hravo interaktívne vzdelávacie seriály, šité žiakom na mieru.

Zámerom je udržať deti vo vzájomnej tvorivej komunikácii a interakcii. Cieľom je tvorba. Metódou, posilnenie umeleckej výchovy.

Youtuber Supertrieda (Byť tvorcom a nie obeťou. Filmovanie na mobil, vrátane úprav a bezpečné využívanie online priestoru vo svoj prospech.) 10 dielny seriál.

Hudobná výchova Supertrieda (Kúzlo tvorby a nácviku spoločnej skladby keď sedíme doma) 10 dielny seriál.

Dramatická výchova Supertrieda (Prišla doba zakladania školských divadiel. Ale ako na to ?) 10 dielny seriál.

A samozrejme motivačný prvok pre deti – súťaž Supertrieda. Budeme radi keď sa zapojíte!

Témou roka je „Príbeh môjho stromu“.

Všetko je bezplatné.

Filmy vznikli v partnerstve s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky.

Projekt finančne podporil BSK – najlepšie miesto pre život.

Tešíme sa na Vás.

Tím Supertrieda.


Vianočný darček Supertrieda.

17/12/2020

Priatelia,

všetkým prihláseným triedam posielame vianočný darček – nádhernú výtvarnú hru Empatia, ktorá prepojí spolužiakov medzi sebou, a tiež v kruhu svojej rodiny počas vianočných večerov. Súčasťou je novoročná súťaž spojená s hlasovaním.

Preto, ak sa do Supertriedy chystáte prihlásiť, urobte to teraz !

Téma roka „Príbeh môjho stromu“ deti dovedie ku komplexným znalostiam o stromoch, ale aj k prehlbovaniu vzájomného súcitenia a cítenia s dychom našej planéty.

V roku 2021 pre vás chystáme nové školské pomôcky a online vzdelávania v zručnostiach, ktorých hodnota v tejto dobe rýchlo narastá….a vám pedagógom v tejto neľahkej situácii uľahčia prácu s deťmi.

Projekt Supertrieda sa v roku 2021 bude konať v prezenčnej aj v dištančnej podobe, podľa vývoja situácie. Ale v každom prípade bude výchovou k tvorivosti a kreativite, ktorá sa v budúcnosti stáva kľúčom pre prežitie.


Vitajte v školskom roku 2020/2021.

27/08/2020

Milí priatelia, od 1. septembra sa môžete prihlasovať do nového ročníka SuperTriedy.

Je to naša spoločná hra na tvorbu malého sveta, ktorý sa odohráva v školskej triede. V SuperTriede sa žiaci využitím tvorivej dramatiky na spoločnú tému učia vzájomnej empatii, spolupráci a tvorivému mysleniu. Na rôznych predmetoch sa hĺbkovo zoznamujú s témou, a následne vymýšľajú a nacvičujú hudobno-dramatické predstavenia, ktoré si na konci školského roka vzájomne prezentujú na školských festivaloch SuperTrieda.

Téma roka – “Príbeh môjho stromu.”

Supertrieda bude už tradične spojená so vzdelávaním pedagógov a študentov.

Novinka !!! – V tomto školskom roku sa pokúsime o územné zapojenie všetkých škôl mesta Petržalky, aby sme mohli monitorovať zlepšenie správania detí.

Spoluvyhlasovateľom projektu je Ministerstvo školstvaVVaŠ. (POP)

Priatelia, nech Vám tento nový školský rok / aj účasťou v Supertriede/ prinesie novú múdrosť z poznávania sveta a radosť z tvorivej práce.


%d blogerom sa páči toto: