Supertrieda v Ružinove finišuje.

14/04/2014

IMG_2623Supertrieda v Ružinove nespí, v pondelok  7.4. sme mali v dvoch triedach na ZŠ Medzilaborecká dielne, vo štvrtok 10. na ZŠ Vrútocká, medzitým konzultácie s učiteľmi, či osobne, telefonicky, alebo mailom, v Ružinove Supertrieda funguje a všade sa usilovne pracuje.   Niekde sme dolaďovali zborový spev, hru na Orffové nástroje, aranžovali sme pesničky, pomáhali sme s dramaturgiou predstavenia, pomáhali sme s prípravou pohybu, choreografiou či krokmi. Je toho naozaj veľa, čo musí učiteľ v rámci prípravy na Supertriedu zvládnuť.  “Finta” je ale ukrytá priamo v jeho triede. Sú to deti, ich hra, záujem naučiť sa niečo nové a motivácia vystúpiť v ozajstnom divadle.  Niekedy je cesta dôležitejšia ako cieľ.  Užite si tú príležitosť hrať sa s deťmi a využiť ich nadšenie a záujem a vytvorte vo svojej triede niečo pre deti úplne nové a naozaj hodnotné, niečo čo ich naštartuje a “už sa ich nezbavíte “. (Účastníci jednej z dielní v Ružinove a určite aj dlhodobí účastníci Supertriedy vedia, ako to myslíme. :) )

Do prvého oblastného kola, ktoré bude 5.5. máme dohodnuté ešte ďalšie dielne, školy, triedy, ktoré si myslia, že potrebujú osobnú  návštevu a konzultáciu nás môžu osloviť a v rámci našich možností prídeme a poradíme.

K článku sme priložili ilustračnú fotografiu z Krupej,  na  dielňach v Ružinove máme totiž tak plné ruky práce, že fotografovať nestíhame. K by mali pani učiteľky nejaké fotografie, radi ich zverejníme.


Termíny Supertrieda

31/03/2014

Milí priatelia, v tomto roku sa stretneme na krajskom kole aj v Trnave a v Trenčíne. Takto vyzerá kalendár termínov Supertriedy.    Tešíme sa na Vás  :)

Súťažné festivaly – krajské kolá :

Bratislava – 5.5.

Nitra – 7.5.

Martin – 12.5.

Banská Bystrica – 22.5.

Trnava – 23.5.

Trenčín – 26.5.

Prešov – 27.5.

Košice – 28.5.

Celoslovenské finále – Bratislava – 19.6.2014
Finále v zahraničí (máj): Ukrajina, Rumunsko, Srbsko, Maďarsko, Česko

Festival – “Ružinov, mesto dobrých vzťahov” – 4.6.

Akreditované vzdelávacie dielne pre učiteľov, Vzdelávacie dielne pre triedy, Vzdelávacie koncerty pre triedy (počas celého školského roka)


Supertrieda Ružinov – hudobná dielňa.

28/03/2014

IMG_9973Vo štvrtok 27.3. sa uskutočnila ďalšia dielňa v rámci série vzdelávacích dielní projektu Supertrieda Ružinov. Dielňu lektoroval prof. Belo Felix, spoluautor učebníc Hudobnej výchovy a jeden z najvýznamnejších odborníkov na hudbu a detské divadlo nielen na Slovensku. Účastníci si odniesli konkrétne rady a pripomienky k ich predstaveniam, pesničkám, rozšírili si obzor aj z metodiky vyučovania a “použitia” hudby v prostredí triedy.

Ďalší diel, ktorý bude vo štvrtok 24.4. sa bude týkať  využitia dramatických prvkov v konkrétnych predstaveniach, ktoré ružinovskí učitelia pripravujú. Juraj Benčík bude radiť ako vylepšiť chystané diela, alebo ako odstrániť  niektoré drobné nedostatky v dramaturgií predstavenia, zjednodušiť prácu sebe aj žiakom.

 


Ohlasy a video z dielní v Dolnej Krupej.

26/03/2014

DSCN2697Jarné dielne v Dolnej Krupej uzavrieme ohlasmi učiteľov, reakciou jedného z lektorov a krátkym videom z dielní.

Reakcie účastníkov dielní : 

“Počas 25. rokov svojej pedagogickej praxe som absolvovala veľké množstvo školení, seminárov a pod. Takéto niečo ako je workshop Supertriedy mi doslova vyrazilo dych a zmôžem sa iba na obdovné WAW. 

Je to presne to, čo my učitelia potrebujeme. Názorne, odborne, hravo a rukolapne naučiť sa niečo, čo môžeme odovzdávať ďalej deťom.

Veľmi sa mi páčili všetky dielne. …. Paráda.. … Nič by som nemenila (myslím programovo), doslova si to tu užívam. K týmto pocitom v nemalej miere prispieva aj výber priestoru pre tento workshop. Držím palce (spisovne päste, ale o sa mi nepáči) k ďalšej práci a zo srdca ďakujem za zážitky.”

D. Lukáčiková ZŠ Kalinkovo

“Supertrieda je plnohodnotný projekt venovaný rozvoju tvorivosti, osobnosti dieťaťa po všetkých umeleckých stránkach.  Zároveň vplýva na dieťa, na jeho myslenie, na jeho úctu voči sebe samom a zároveň toho druhého. Dieťaťu sa tu otvárajú rôzne možnosti, čo v bežnom živote nerozvíja, ak nemá impulzy zvonku.

Tvorivé dielne nám poskytli úžasné možnosti hry s muzikálnosťou, telom, slovom, myšlienkou.  Hudobná dielňa poskytla množstvo možností hry na nástroj, ktoré všetky deti jednoducho zvládnu. Spájaním zvukov, tónov, rytmu bez akýchkoľvek hudobno-teoretických vedomostí vznikali neskutočné melódie, rytmy, nálady. 

Záverečná prezentácia bola úžasná. Každý v nej mal nejakú rolu, bol pre všetkých potrebný a vytvoriť za pár minút takú úžasnú formu bol naozaj zážitok.”

bez podpisu

“Workshopy projektu Supertrieda sú veľmi praktické a užitočné. Skúsenosti a poznatky z nich sa dajú využiť na vyučovaní, pomáhajú nám, učiteľom viesť deti k tvorivosti, hravosti, spontánnosti. Program workshopu bol nielen plný, ale hlavne plnohodnotný. Rozširujú sa nám vďaka nemu obzory, a pohľad na divadlo ako také, ale aj na všestranné a rôznorodo využiteľné hudobné umenie. Ďakujem touto cestou organizátorom za vynaloženú námahu, stojí to za to. Výborní lektori, krásne prostredie, skvelí kolektív. Verím, že podobné aktivity, tak workshop ako ak Supertrieda budú pokračovať aj naďalej.”

K. Páleníková, ZŠ a MŠ Odborárska, BA

“Krásne prostredie, nápady pre reálne využitie v praxi. Plnohodnotné využitie troch dní pre súťaž Supertrieda aj pre prax v škole.  Teším sa, keď s deťmi budeme robiť nápady, ktoré som v Dolnej Krupej videla a počula. Ďakujem za príležitosť.” 

E. Jalkóczyová, ZŠ Ružová dolina, BA

“Lektori nám učiteľom ukázali, ako v reálnom živote funguje „škola hrou“. “

bez podpisu

“Som učiteľka s 22 ročnou praxou  a na podujatí workshop Supertrieda v Dolnej Krupej som sa zúčastnila prvýkrát. Tvorivé dielne s vedením odborníkov ponímam ako veľký prínos nielen pri tvorení projektu Supertrieda, ale ako obrovskú inšpiráciu v ďalšej mojej práci.” 

E. Bartoňová, ZŠ a MŠ Spartakovská, Trnava

“Supertrieda je veľmi tvorivým projektom. Podnecuj, inšpiruje, spája, tvorí priateľstvá, dáva šancu všetkým. Nemala by byť o súťažení, ale o spolupráci a to jej aj prajem, aby to dosiahla. “

bez podpisu 

“Workshop vysoko prekročil moje očakávania. Boli tu vynikajúci lektori. Hodiny strávené s nimi mi veľmi pomôžu v mojej ďalšej práci s deťmi, nielen v Supertriede. Ich potenciál by sa mal viac využiť na metodických dňoch pre učiteľov. Určite by mnohí privítali takéto školenia. “

bez podpisu

“Chcem poďakovať za úžasnú atmosféru a za inšpiráciu, ktorú som získala pre moju prácu s deťmi.”

bez podpisu

“Boli to tri dni naplnené tvorivosťou, radosťou a zároveň učením. Pod lektorskou taktovou skvelých ľudí sme sa menili na hravé deti. Žiadny tón, pohyb, žiadny hluk ani ticho neboli zbytočné. Myslím, že do prípravy programu pre Supertrieda si všetky účastníci odniesli veľa inšpirácií a hlavne nadšenia. Ďakujeme. “

Silvia

“Projektu Supertrieda poznám už niekoľko rokov. Každým rokom sa úroveň projektu posúva vyššie a vyššie aj vďaka workshopom. …. Supertrieda v našej škole je oceňovaná i pedagógmi samotnými výsledkami práce s deťmi.  Ja si z tohto workshopu odnášam radosť, inšpiráciu, nápady, skúsenosti a odhodlanie do ďalšej práce. Ďakujem aj v mene mojich žiakov. “

A. Szökölová, ZŠ V. Záborského, Vráble

Peter Jankú – lektor scénografickej dielne :

“Mal som tú možnosť niekoľkokrát pôsobiť ako porotca celoštátnych súťaží detských divadiel a recitačných kolektívov v Českej republike, rovnako roky pôsobím ako lektor workshopov a vždy som priateľom spoza Moravy závidel diskusiu medzi “brnenskou” a “pražskou” školou Dramatickej výchovy, do ktorej som sa mal v tej chvíli možnosť zapojiť. Spory typu, či je dôležitý proces (aplikovanie dramatickej výchovy do výučby rôznych predmetov) alebo výsledok (uplatnenie vedomostí z dramatickej výchovy v rámci divadelnej inscenácie) však na Slovensku neexistujú a diskurz okolo výučby “dramatickej výchovy” na školách akoby neexistoval. Práve preto je veľmi dôležité a potrebné, aby existovali projekty ako “Supertrieda”, ktoré pravdupovediac, úlohu vzdelávania v tomto smeru na školách, suplujú. A tým, že projekt Supertrieda, na ktorom som sa osobne zúčastnil v rámci jarného workshopu v areáli kaštieľa v Dolnej Krupej, je na Slovensku jediný, musím a chcem konštatovať, že je aj jedinečný. Má to obrovský zmysel, a to nielen pre akreditované vzdelávanie učiteľov, ktorí sa na niekoľko dní stanú deťmi, aby potom v školách svojim deťom odovzdali svoje skúsenosti, ale najmä pre prehĺbenie schopnosti tvorivo rozvíjať sociálne väzby, pre pochopenie kvality medziľudskej komunikácie, pre rozvíjanie schopnosti identifikovať sa a orientovať v rôznych typoch umeleckých a tým pádom aj životných situácií. Toto všetko, následne odovzdávane cez proces tvorby s deťmi ďalej, môžeme považovať za veľký prínos, a to najmä v časoch, kedy sa kvalita života stiera na povrchovosti a povrchnosti jeho vnímania. “

A na záver – krátke video :


Jarné dielne v Dolnej Krupej.

25/03/2014

Od štvrtku 20. do soboty 22. marca sme pracovali v Dolnej Krupej.  Dielne boli určené všetkým učiteľom, ktorí majú záujem sa dozvedieť a zažiť veci, ktoré sa dejú len na dielňach Supertriedy. Hlasovú výchovu lektorovala Jana Daňová-Bugalová, dielňu Pohybovo-dramatickú Juraj Benčík, dielňu Orffových nástrojov Tomáš Boroš, Scénografickú dielňu Peter Jankú, Juraj Váňa viedol dielňu Tai-Či, ranné cvičenia v parku a relaxácia, toľko potrebná pre všetkých učiteľov. Martin Štrbka prezentoval učiteľom históriu Slovákov v zahraničí v nadväznosti na aktivity “krajanskej” Supertriedy. Počasie opäť vyšlo,  hodnotenia dielní učiteľmi ešte prinesieme. Takže zatiaľ pár obrázkov…

 


Supertrieda Ružinov a hudobná dielňa na Vrútockej.

16/03/2014

 IMG_1385 IMG_1398Vo štvrtok  13.3. sme hovorili o rytme, melódii, harmónií, o jednoduchom využití rôznych hudob- ných nástrojov v triede,  rapovali  sme texty, ktoré majú triedy pripravené do Supertriedy. Hudobná dielňa sa realizovala na Základnej škole na Vrútockej v Bratislave. Ďakujeme ZŠ Vrútockej za poskytnutie priestorov. Pokračovanie ružinovských dielní bude pokračovať po “veľkých” dielňach v Dolnej Krupej vo štvrtok 27.3.  popoludní.


Dielne v Dolnej Krupej 20. – 22. marca 2014

13/03/2014

DSCN1321 DSCN1313 DSCN1305Vážení priatelia,  pripomíname posledným záujemcom možnosť zúčastniť sa dielní v Dolnej Krupej.  O dielňach sme už písali 3.3. 2014, nižšie nájdete aj formulár na prihlásenie sa. Organizačné  informácie sme už posielali prihláseným účastníkom. Pre všeobecnú informáciu zhrnutie nákladov pre účastníkov – ubytovanie v Kaštieli v Dolnej Krupej vychádza na 20 Euro za noc, stravovanie individuálne (spoločne) formou menu v blízkej reštaurácii, vzdelávanie pre učiteľov je zdarma, účastnícky poplatok je 10 euro.  Ak máte záujem sa prihlásiť, vyplňte prosím prihlášku.  Dielne sú ako vždy prakticky plné, vždy ale vieme niekoľko miest navyše vytvoriť.

Priestor je krásny, atmosféra výborná, špičkoví lektori a príjemní ľudia okolo vás. Ak bude dobré počasie, budeme pracovať aj vonku v  parku.  O tom, koľko pracovných impulzov, skúseností a nových zručností na dielňach získate už napísalo veľa. Kolegovia, ktorí sa dielní Supertriedy zúčastňujú potvrdzujú, že toto vzdelávanie je naozaj iné. :)

Tešíme sa na vás. Ak by ste mali akékoľvek otázky, píšte, alebo volajte.


Sleduj

Prijímaj upozornenia na nové články na tvoj email.

Join 690 other followers

%d bloggers like this: