Cena diváka – internetové hlasovanie na Facebooku.

30/05/2014

DSCN3050Ako sme Vás informovali na krajských kolách, od 1.júna do 18.júna sa uskutoční  internetové hlasovanie o  CENU DIVÁKA SUPERTRIEDY. Hlasovanie bude prebiehať na Facebooku Supertriedy  .

Stačí zavesiť videoklip vášho predstavenia na YouTube.com a link  poslať na našu adresu info@supertrieda.sk.  Linky môžete posielať aj počas hlasovania. Čím skôr váš klip pošlete, tým máte väčšiu šancu získať viac hlasov.

Môže ísť o časť vášho predstavenia (napr.pieseň z predstavenia), alebo o ľubovoľne zostrihané predstavenie. Dĺžka videoklipu je maximálne 3 minúty.

Víťazom sa stane klip, ktorý bude mať 18.júna o 18:00 najviac hlasov (lajkov).


Krajské kolo Trnava 23.5.

25/05/2014

Absolvovali sme krajské kolo v Trnave. Výborné predstavenia, dobré výkony, mnoho živej hudby, silná vizuálna stránka predstavení. Celé krajské kolo napriek sťaženým podmienkam (na ktoré sme v meste Trnava roky narážali), skvele zorganizovala koordinátorka Supertriedy, pani Mgr.Dojčanová. Za všetky deti a učiteľov srdečne ďakujeme.

Ceny za svoje výkony získali tieto triedy :

CENA ZA SPONTÁNNOSŤ, HRAVOSŤ A VYNIKAJÚCE KOSTÝMY – 1.B – ZŠ Šaštín-Stráže – “Myšacie starosti” – p.uč.Mária Müllnerová

CENA ZA VYNIKAJÚCE VYUŽITIE RYTMICKÝCH NÁSTROJOV – 1.A – Trnava/ SZŠ BESST/ – p.uč. Adela Melišeková

CENA ZA HUMOR A CHOREOGRAFIU – 1.A – Trnava – ZS s MS Spartakovská 5 – p.uč.Erika Bartonová

CENA ZA VYNIKAJÚCE HERECKÉ VÝKONY – 6. trieda – Piešťany – “Kocúrik Pazúrik” – p.uč.Tatiana Horváthová

CENA ZA VYNIKAJÚCE MULTIMEDIÁLNE PREDSTAVENIE – 1.-4. ročník – Trnava/ SZŠ BESST – p.uč.Adela Melišeková

CENA ZA VYNIKAJÚCE SPRACOVANIE SCENÁRA – Gymnázium Federica Garcíu Lorcu – “Kids With Dreams” – p.uč.Anatolia Petrova, Ognyan Petrov

CENA ZA SKVELÉ SPOJENIE MUTIMEDIÁLNYCH A TECHNICKÝCH PRVKOV V PREDSTAVENÍ – 7.A trieda – Trnava/ SZŠ BESST/ – “Človek objaviteľ” – p.uč.Petra Sýkorová

Postupujú (v 4 kategóriach a kategórii špeciálnych škôl ):

Trnava – ZS s MS Spartakovská 5 – „Naša trieda“ – p.uč.Erika Bartonová

Trnava/ SZŠ BESST/ – „Musíme si pomáhať“ – p.uč. Adela Melišeková

Piešťany – “Kocúrik Pazúrik” – p.uč.Tatiana Horváthová

Trnava/ SZŠ BESST/ – “Človek objaviteľ” – p.uč.Petra Sýkorová

Gymnázium Federica Garcíu Lorcu – “Kids With Dreams” – p.uč.Anatolia Petrova, Ognyan Petrov

Náhradníci :

ZŠ Šaštín-Stráže – “Myšacie starosti” – p.uč.Mária Müllnerová

 


Ohlasy a video z dielní v Dolnej Krupej.

26/03/2014

DSCN2697Jarné dielne v Dolnej Krupej uzavrieme ohlasmi učiteľov, reakciou jedného z lektorov a krátkym videom z dielní.

Reakcie účastníkov dielní : 

“Počas 25. rokov svojej pedagogickej praxe som absolvovala veľké množstvo školení, seminárov a pod. Takéto niečo ako je workshop Supertriedy mi doslova vyrazilo dych a zmôžem sa iba na obdovné WAW. 

Je to presne to, čo my učitelia potrebujeme. Názorne, odborne, hravo a rukolapne naučiť sa niečo, čo môžeme odovzdávať ďalej deťom.

Veľmi sa mi páčili všetky dielne. …. Paráda.. … Nič by som nemenila (myslím programovo), doslova si to tu užívam. K týmto pocitom v nemalej miere prispieva aj výber priestoru pre tento workshop. Držím palce (spisovne päste, ale o sa mi nepáči) k ďalšej práci a zo srdca ďakujem za zážitky.”

D. Lukáčiková ZŠ Kalinkovo

“Supertrieda je plnohodnotný projekt venovaný rozvoju tvorivosti, osobnosti dieťaťa po všetkých umeleckých stránkach.  Zároveň vplýva na dieťa, na jeho myslenie, na jeho úctu voči sebe samom a zároveň toho druhého. Dieťaťu sa tu otvárajú rôzne možnosti, čo v bežnom živote nerozvíja, ak nemá impulzy zvonku.

Tvorivé dielne nám poskytli úžasné možnosti hry s muzikálnosťou, telom, slovom, myšlienkou.  Hudobná dielňa poskytla množstvo možností hry na nástroj, ktoré všetky deti jednoducho zvládnu. Spájaním zvukov, tónov, rytmu bez akýchkoľvek hudobno-teoretických vedomostí vznikali neskutočné melódie, rytmy, nálady. 

Záverečná prezentácia bola úžasná. Každý v nej mal nejakú rolu, bol pre všetkých potrebný a vytvoriť za pár minút takú úžasnú formu bol naozaj zážitok.”

bez podpisu

“Workshopy projektu Supertrieda sú veľmi praktické a užitočné. Skúsenosti a poznatky z nich sa dajú využiť na vyučovaní, pomáhajú nám, učiteľom viesť deti k tvorivosti, hravosti, spontánnosti. Program workshopu bol nielen plný, ale hlavne plnohodnotný. Rozširujú sa nám vďaka nemu obzory, a pohľad na divadlo ako také, ale aj na všestranné a rôznorodo využiteľné hudobné umenie. Ďakujem touto cestou organizátorom za vynaloženú námahu, stojí to za to. Výborní lektori, krásne prostredie, skvelí kolektív. Verím, že podobné aktivity, tak workshop ako ak Supertrieda budú pokračovať aj naďalej.”

K. Páleníková, ZŠ a MŠ Odborárska, BA

“Krásne prostredie, nápady pre reálne využitie v praxi. Plnohodnotné využitie troch dní pre súťaž Supertrieda aj pre prax v škole.  Teším sa, keď s deťmi budeme robiť nápady, ktoré som v Dolnej Krupej videla a počula. Ďakujem za príležitosť.” 

E. Jalkóczyová, ZŠ Ružová dolina, BA

“Lektori nám učiteľom ukázali, ako v reálnom živote funguje „škola hrou“. “

bez podpisu

“Som učiteľka s 22 ročnou praxou  a na podujatí workshop Supertrieda v Dolnej Krupej som sa zúčastnila prvýkrát. Tvorivé dielne s vedením odborníkov ponímam ako veľký prínos nielen pri tvorení projektu Supertrieda, ale ako obrovskú inšpiráciu v ďalšej mojej práci.” 

E. Bartoňová, ZŠ a MŠ Spartakovská, Trnava

“Supertrieda je veľmi tvorivým projektom. Podnecuj, inšpiruje, spája, tvorí priateľstvá, dáva šancu všetkým. Nemala by byť o súťažení, ale o spolupráci a to jej aj prajem, aby to dosiahla. “

bez podpisu 

“Workshop vysoko prekročil moje očakávania. Boli tu vynikajúci lektori. Hodiny strávené s nimi mi veľmi pomôžu v mojej ďalšej práci s deťmi, nielen v Supertriede. Ich potenciál by sa mal viac využiť na metodických dňoch pre učiteľov. Určite by mnohí privítali takéto školenia. “

bez podpisu

“Chcem poďakovať za úžasnú atmosféru a za inšpiráciu, ktorú som získala pre moju prácu s deťmi.”

bez podpisu

“Boli to tri dni naplnené tvorivosťou, radosťou a zároveň učením. Pod lektorskou taktovou skvelých ľudí sme sa menili na hravé deti. Žiadny tón, pohyb, žiadny hluk ani ticho neboli zbytočné. Myslím, že do prípravy programu pre Supertrieda si všetky účastníci odniesli veľa inšpirácií a hlavne nadšenia. Ďakujeme. “

Silvia

“Projektu Supertrieda poznám už niekoľko rokov. Každým rokom sa úroveň projektu posúva vyššie a vyššie aj vďaka workshopom. …. Supertrieda v našej škole je oceňovaná i pedagógmi samotnými výsledkami práce s deťmi.  Ja si z tohto workshopu odnášam radosť, inšpiráciu, nápady, skúsenosti a odhodlanie do ďalšej práce. Ďakujem aj v mene mojich žiakov. “

A. Szökölová, ZŠ V. Záborského, Vráble

Peter Jankú – lektor scénografickej dielne :

“Mal som tú možnosť niekoľkokrát pôsobiť ako porotca celoštátnych súťaží detských divadiel a recitačných kolektívov v Českej republike, rovnako roky pôsobím ako lektor workshopov a vždy som priateľom spoza Moravy závidel diskusiu medzi “brnenskou” a “pražskou” školou Dramatickej výchovy, do ktorej som sa mal v tej chvíli možnosť zapojiť. Spory typu, či je dôležitý proces (aplikovanie dramatickej výchovy do výučby rôznych predmetov) alebo výsledok (uplatnenie vedomostí z dramatickej výchovy v rámci divadelnej inscenácie) však na Slovensku neexistujú a diskurz okolo výučby “dramatickej výchovy” na školách akoby neexistoval. Práve preto je veľmi dôležité a potrebné, aby existovali projekty ako “Supertrieda”, ktoré pravdupovediac, úlohu vzdelávania v tomto smeru na školách, suplujú. A tým, že projekt Supertrieda, na ktorom som sa osobne zúčastnil v rámci jarného workshopu v areáli kaštieľa v Dolnej Krupej, je na Slovensku jediný, musím a chcem konštatovať, že je aj jedinečný. Má to obrovský zmysel, a to nielen pre akreditované vzdelávanie učiteľov, ktorí sa na niekoľko dní stanú deťmi, aby potom v školách svojim deťom odovzdali svoje skúsenosti, ale najmä pre prehĺbenie schopnosti tvorivo rozvíjať sociálne väzby, pre pochopenie kvality medziľudskej komunikácie, pre rozvíjanie schopnosti identifikovať sa a orientovať v rôznych typoch umeleckých a tým pádom aj životných situácií. Toto všetko, následne odovzdávane cez proces tvorby s deťmi ďalej, môžeme považovať za veľký prínos, a to najmä v časoch, kedy sa kvalita života stiera na povrchovosti a povrchnosti jeho vnímania. “

A na záver – krátke video :


Koncert a dielňa na Základnej škole Vrútocká v Bratislave.

06/03/2014

IMG_1352Vo štvrtok 6. marca sme realizovali malý koncert a dielňu pre tretiakov zo Základnej školy na Vrútockej, ktorú opäť viedol Eddy Portella. Pozrite si krátky film, ktorom pani učiteľka Helena Vidovencová hovorí o svojej triede – ” Supertriede”.  Dielňa sa realizovala ako súčasť projektu Supertrieda Ružinov.


Učitelia a umelci o Supertriede a dielňach.

02/12/2013

Prinášame vám tri krátke videá, v ktorých učitelia a odborníci, ktorí workshop lektorovali hodnotia workshop a hovoria o Supertriede, o jej význame, prierezovosti a vzťahu k iným predmetom.


%d blogerom sa páči toto: