Téma školského roka 2020/21.

Priatelia,

otvárame 17. ročník projektu Supertrieda.

Nech Vám tento nový školský rok / aj účasťou v Supertriede/ prinesie novú múdrosť z poznávania sveta a radosť z tvorivej práce.

V SuperTriede sa žiaci využitím tvorivej dramatiky na spoločnú tému učia vzájomnej empatii, spolupráci a tvorivému mysleniu. Vymýšľajú a nacvičujú hudobno-dramatické predstavenia, ktoré si na konci školského roka vzájomne prezentujú na školských festivaloch Supertrieda.

Spoluvyhlasovateľom projektu je Ministerstvo školstvaVVaŠ. (POP)

Téma šk.roka 2020/21 : Príbeh môjho stromu.

Prihlášku nájdete na pravej strane tejto webstránky.

Tešíme sa na Vás 🙂

Komentáre sú uzavreté.

%d blogerom sa páči toto: