TÉMY SuperTriedy v školskom roku 2018/2019.

Milí priatelia, vitajte v 14. ročníku SuperTriedy.

Z Vašich návrhov sme zvolili tieto tri spoločné témy, z ktorých si môžu tú svoju vybrať žiaci základných aj študenti stredných škôl.

TÉMY SUPERTRIEDY 2018/2019 :

Témy :

  1. V zdravej škole zdravý duch.

(Veľmi užitočná téma vhodná pre malých aj veľkých, ktorá nás učí prevziať zodpovednosť nad vlastným zdravím. Súčasťou budú hry a prednášky o zdravej strave, pohybe, dôležitosti pozitívneho myslenia a dobrých vzťahov v triede, v škole, doma aj medzi priateľmi.)

  1. Milan Rastislav Štefánik.

(Téma pripomína neuveriteľný život tejto osobnosti našich a európskych dejín, Štefánika ako významného astronóma, zakladateľa vojenskej meteorológie, armádneho generála FR, politika, ministra, cestovateľa, letca, fotografa, majiteľa ostrova, človeka, ktorého sochy stoja v 15 štátoch sveta a v cudzine si ho ctia možno viac ako doma. V r. 2019 uplynie 100 rokov od pádu lietadla M. R. Štefánika, ktorým tento náš významný diplomat zakončil svoju životnú misiu – oslobodenie svojho národa a založenie prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov, Česko-slovenskej republiky.

  1. Voľby do Európskeho parlamentu 2019.

Téma študentom pripomína a vysvetľuje potrebu zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý je tvorcom budúcnosti každého občana Európskej únie.

Prihláška do SuperTriedy je na pravej lište tejto stránky.

————————————–

POMôCKA pre nových účastníkov :

ZŠ – Na vybranú tému žiaci základných škôl vymýšľajú a nacvičujú hudobno-dramatické predstavenie (Dĺžka do 15min.). Popri tom sa môžu zapojiť aj do vedľajšej kategórie a natočiť Videoklip (Dĺžka do 3min.).

SŠ – Študenti stredných škôl si môžu vybrať, akým spôsobom tému stvárnia. Podmienkou je využiť aspoň dva druhy umenia. Napr.:

Videoklip (t.j. film+hudba) (Dĺžka do 3min.),

Hud.- dram.predstavenie (t.j. dram.um.+hudba+výtv.umenie),

Výstava s hudbou, alebo filmom (Výtv.um+hudba+film.um.),

a podobne.

Prečítajte si Organizačný poriadok a Propozície na pravej lište tejto stránky.

Tešíme sa na Vás 🙂

Komentáre sú uzavreté.

%d bloggers like this: